Skip to content Skip to footer

Nedeľa 10:00 – Rybárpole – sv. omša – záver misií – „Všetkých pritiahnem k sebe“ (P. M. Zamkovský)

Lebo každý, kto naň s vierou pozrie, bude zachránený... Ak pozeráme na kríž len telesnými – fyzickými očami, vtedy sa  vzpierame a búrime. Ale ak na kríž pozeráme srdcom a očami viery, vtedy vnímame to, čo napísal Svätý Ján: „Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul  nik, kto v neho verí, ale aby mal…

Read More

Sobota 18:00 – Aula JP II – Sv. omša – „Zostaňte vo mne“ (P. M. Zamkovský)

Je Zaujímavé, že keď sme v pondelok na spomienku Svätej Terézie začínali tieto akademické misie, počuli sme evanjelium o dieťati. „Nechajte deti prísť ku mne, nebránte im.“ hovorí Ježiš dnes v evanjeliu. (Mk 10, 14). A ak si spomínate, bolo tiež povedané: „Ak sa neobrátite ako deti, nevojdete do nebeského kráľovstva“. (Mk 10, 15) Je pritom zaujímavé, že to Ježiš…

Read More

Štvrtok 18:00 – Rybárpole – Sv. omša – „Pane, zostaň s nami“ (P. M. Zamkovský)

V roku 2004 dnes už blahoslavený pápež Ján Pavol II vydal apoštolský list, ktorým vyhlásil rok eucharistie. Tento list nazval „zostaňs nami, Pane“. Ním chcel poukázať na to, že dnešný človek ani tak nepotrebuje akési abstraktné pojmy, ale predovšetkým sa jeho túžba viaže na konkrétnu osobu. Chcel tiež zdôrazniť, že v eucharistii je prítomná osoba Ježiša Krista.…

Read More

Štvrtok 12:15 – Aula JP II – Sv. omša – „Vykročiť vo viere“ (P. Martin Macko)

Milí priatelia! Pred niekoľkými rokmi som zažil istú príhodu. Mal som pochovávať a deň pred tým, v rámci vybavovania záležitostí okolo pohrebu, prišiel za mnou asi päťdesiatročný pán: - Viete, chcem Vám povedať jednu vec. Ja som veriaci človek, ale zároveň som aj vyštudovaný právnik. A prišiel som na to, že to, čo vravíte vy, kňazi, nemôže…

Read More