Skip to content Skip to footer

Kontakt

upac

Adresa

Univerzitné pastoračné centrum Jána Vojtaššáka

Hrabovská cesta 1
034 01 Ružomberok

IČO: 50439286
DIČ: 2021705807

Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK8809000000005040576744

upac

Kontakty

ThLic. Ján Bystriansky

duchovný správca UPaC

Mgr. Pavol Forgáč
univerzitný kaplán
Mgr. Slávka Rišová
koordinátorka UPaC

upac

Kontakty

ThLic. Ján Bystriansky

duchovný správca UPaC

Mgr. Pavol Forgáč
univerzitný kaplán
Mgr. Slávka Rišová
koordinátorka UPaC

upac

Kontakty