Skip to content Skip to footer

Sústredenie zo spirituality

(študenti Pedagogickej fakulty externej formy)

Podmienky pre absolvovanie predmetu Sústredenie so spirituality:
  • účasť na vyučovaní prezenčnou formou

V prípade, že sa študent z vážneho dôvodu nemôže dostaviť na prednášku, vopred mailom/telefonicky kontaktuje kňaza a dohodne si s ním náhradný termín. Neúčasť na predmete prezenčnou formou nie je možné nahradiť inou formou.
Študenti sú povinní byť dochvíľni. V prípade meškania viac ako 20 minút si študent musí nahradiť prezenčnú účasť v inom termíne.

Termín prednášky:

15.3.2024 (14:40 – 17:40, Aula JP II.) – 2epe3na, 2mne3na, 2pme3na, 2sce3na

Náhradné termíny:

12.3.2024 (08:50 – 11:50, učebňa CS10) 
19.3.2024 (08:50 – 11:50, učebňa CS10) 
26.3.2024 (08:50 – 11:50, učebňa CS10) 

Hodnotenie:

Študent, ktorý splní podmienku pre absolvovanie predmetu, získava hodnotenie – absolvoval, ktoré bude zapísané do AiSu.

Mgr. Pavol Forgáč
univerzitný kaplán na KU v Ružomberku

tel.: +421 908 029 770
email: palkofogi@gmail.com