Skip to content Skip to footer

Sústredenie zo spirituality

(študenti Pedagogickej fakulty dennej formy)

Podmienky pre absolvovanie predmetu Sústredenie so spirituality:
  • účasť na vyučovaní prezenčnou formou
  • odovzdanie úvahy v stanovenom čase 
V prípade, že sa študent z vážneho dôvodu nemôže dostaviť na prednášku, vopred mailom/telefonicky kontaktuje kňaza a dohodne si s ním náhradný termín. Neúčasť na predmete prezenčnou formou nie je možné nahradiť inou formou. Študenti sú povinní byť dochvíľni. V prípade meškania viac ako 20 minút si študent musí nahradiť prezenčnú účasť v inom termíne.
Termíny prednášok:

12.3.2024 (08:50 – 11:50, učebňa CS10) – 2pm3na, 2mn3na, 2sc3na
19.3.2024 (08:50 – 11:50, učebňa CS10) – 2ep3na
26.3.2024 (08:50 – 11:50, učebňa CS10) – 2tjaj3NA, 2tvaj3na, 2tvbi3na, 2tvge3na, 2tvhi3na, 2tvhv3na, 2tvin3na, 2tvje3na, 2tvma3na, 2vvaj3na, 2vvj3na, 2bige3na, 2bich3na, 2bima3na, 2binv3na, 2gehi3na, 2gehv3na, 2gein3na, 2genv3na, 2gevv3na, 2hkl3na, 2hor3na, 2hsp3na, 2hvaj3na, 2hvsj3NA, 2inje3na, 2maaj3na, 2main3na, 2rjma3NA, 2rjtj3NA, 2vvsj3na

Hodnotenie:

Študent, ktorý splní obe podmienky pre absolvovanie predmetu, získava hodnotenie – absolvoval, ktoré bude zapísané do AiSu.

Vypracovanie úvahy 

Úvaha na tému: Ja a Boh? (Ako sa týka viera môjho života) 

Dĺžka úvahy: min. 1 normostrana  (1800 znakov textu vrátane medzier)
Čas na odovzdanie: 30.04.2024 (úvahy posielajte až po absolvovaní blokovej prednášky)
(Pozn: ide mi o osobné svedectvo ako/či prežívate svoju vieru – cieľom je prinútiť sa k uvažovaniu, aké miesto má Boh v mojom živote, poprípade čo je zmyslom môjho života…; texty generované alebo inšpirované pomocou AI – ChatGPT a pod. alebo použité z iných zdrojov neakceptujem. Názov textového súboru s úvahou: vaše meno a priezvisko)

Prílohy s úvahou posielajte na adresu:

Mgr. Pavol Forgáč
univerzitný kaplán na KU v Ružomberku

tel.: +421 908 029 770
email: palkofogi@gmail.com