Skip to content Skip to footer

Mládežka: Prekonávať predsudky (pápež František)

Pred týždňom sme uvažovali nad dvoma hlavnými myšlienkami, ktoré pápež František vyslovil v prvej časti svojho príhovoru 14. septembra 2021 pre rómsku komunitu na Luníku IX. v Košiciach. Týmito dvoma myšlienkami boli: „Pán nás vidí spolu.“ „Cirkev je domov“. Dnes uvažovaní pokračujeme ďalej. František v tejto druhej časti spomenul manželský pár Jána a Beátu, ktorí krátko predtým rozpovedali svoj príbeh,…

Read More

Mládežka: Cirkev je náš domov (pápež František)

V druhom najväčšom slovenskom meste, v Košiciach, sa nachádza známe vykričané sídlisko Luník IX, ktoré obýva rómska komunita. V náročnom prostredí, kde prichádzajúci človek si musí najprv zvyknúť na tie bežné veci ako smrad, keďže ani kanalizácia tam nefunguje úplne stopercentne, kde podľa jednej dobrovoľníčky, ktorá predtým pracovala v Angole a povedala, že je tam vzduch, ako bol…

Read More

Vysokoškolská svätá omša, 11.10.2021. O Jozefových snoch a našich snoch

Evanjelium – ľudia, ktorí nevidia hlbšie, nevidia v Ježišovi Kristovi kohosi viac. Bažia iba po senzáciách. Veľmi sú preto ochudobnení. Ak by spoznali Ježiša, objavili by baňu lásky, ktorá je nevyčerpateľná, v ktorej možno vždy znova naďabiť na novú žilu zlata, stále oživujúcu život a inšpirujúcu. Ich neschopnosť vidieť hlbšie spôsobuje ich sleposť, nevidia hlbšie, a tak ani nemôžu…

Read More

Vysokoškolská mládežnícka svätá omša, pondelok 03.05.2021, Potulky so sv. Jánom Pavlom II. – Centesimus annus

Potulky so sv. Jánom Pavlom II. – Centesimus annus  Milí mladí priatelia, vo svojom príhovore sa chcem venovať problematike sociálneho rozmeru evanjelia z encykliky pápeža sv. Jána Pavla II. – Centesimus annus (Stý rok). Pár slov o encyklike: 9. encyklika, podpísaná 1.5.1991 (spomienka sv. Jozefa), 13. rok pontifikátu, 70 rok, rok SDM v Czenstochovej (celkovo 4 zahraničné pápežské cesty). Časti dokumentu:…

Read More

Vysokoškolská mládežnícka svätá omša, 19.04.2021, Exhortácia pápeža sv. Jána Pavla II.: Familiaris consortio

Potulky so sv. Jánom Pavlom II. – Familiaris consortio Milí mladí priatelia, vo svojom príhovore sa chcem venovať problematike rodiny z exhortácie pápeža sv. Jána Pavla II. – Familiaris consortio (Rodinné spoločenstvo). Pred vydaním exhortácie sa uskutočnila biskupská synoda v Ríme (26.9.-25.10.1980). Za generálneho sekretára biskupskej synody bol zvolený slovenský biskup Jozef Tomko, ktorý mal oživovať proces synody. Sv.…

Read More

Vysokoškolská mládežnícka svätá omša, 12.04.2021, Encyklika pápeža sv. Jána Pavla II.: Dives in Misericordia

Encyklika pápeža sv. Jána Pavla II.: Dives in Misericordia – Boh bohatý na milosrdenstvo „Bohatý na milosrdenstvo1 je Boh, ktorého nám Ježiš Kristus zjavil ako Otca: ba tento jeho Syn nám ho v sebe samom názorne ukázal. Treba tu pripomenúť chvíľu, keď Filip, jeden z dvanástich apoštolov, požiadal Krista: "Pane, ukáž nám Otca a to nám…

Read More

Vysokoškolská mládežnícka svätá omša, 22.03.2021. Potulky so sv. Jánom Pavlom II.: Redemptoris custos – Ochránca Vykupiteľa

Vysokoškolská mládežnícka svätá omša, 22.03.2021, Apoštolská exhortácia sv. Jána Pavla II. Redemptoris custos – Ochránca Vykupiteľa, 15.08.1989 Povolaný byť ochrancom Vykupiteľa, „Jozef urobil, ako mu prikázal Pánov anjel, a prijal svoju manželku“ (Mt 1, 24). Cirkevní otcovia, inšpirovaní evanjeliom, už od prvých storočí zdôrazňovali, že Jozef rovnako ako prijal láskavú starostlivosť o Máriu a ochotne sa…

Read More

Vysokoškolská mládežnícka svätá omša, 15.03.2021. Potulky so sv. Jánom Pavlom II.: Evangelium vitae

Milí mladí priatelia, Pán Ježiš v dnešnom texte evanjelia (Jn 4, 43 – 54) uzdravuje syna kráľovského úradníka, jeho otec uveril Ježišovmu slovu: „Choď, tvoj syn žije.“ (Jn 4, 48) Pán Ježiš je darca života, je sám Život. Vo svojom príhovore sa chcem venovať téme hodnoty a neporušenosti ľudského života z encykliky pápeža sv. Jána Pavla II. –…

Read More

Vysokoškolská mládežnícka svätá omša, 08.03.2021, Apoštolský list sv. Jána Pavla II. Parati Semper – Vždy pripravení, chlapcom a dievčatám celého sveta

Bol som gymnazistom, tretiakom a chýbali mi necelé štyri mesiace k tomu, aby som dovŕšil svojich vysnívaných osemnásť, keď 31. marca, na Kvetnú nedeľu čiže na Nedeľu utrpenia Pána v roku 1985, v siedmom roku pontifikátu, vtedajší pápež sv. Ján Pavol II. zverejnil Apoštolský list, ktorý významne poznačil smerovanie Cirkvi v budúcnosti, ktorý významne ovplyvnil mnohých mladých…

Read More

Vysokoškolská sv. omša, 22.02.2021, Encyklika sv. Jána Pavla II. – Slavorum apostoli – Apoštoli Slovanov

Apoštoli Slovanov, svätý Cyril a svätý Metod zostávajú v pamäti Cirkvi spolu s veľkým evanjelizačným dielom, ktoré uskutočnili. Ba možno tvrdiť, že ich pamiatka sa stala osobitne živou a aktuálnou za našich dní. (SA 1) Pápež, sv. Ján Pavol II. vydal túto encykliku pri príležitosti viacerých jubileí: 1100 rokov od smrti sv. Metoda. 31.12.1980 apoštolský list sv. Jána…

Read More