Skip to content Skip to footer

Vysokoškolská svätá omša, 11.10.2021. O Jozefových snoch a našich snoch

Evanjelium – ľudia, ktorí nevidia hlbšie, nevidia v Ježišovi Kristovi kohosi viac. Bažia iba po senzáciách. Veľmi sú preto ochudobnení. Ak by spoznali Ježiša, objavili by baňu lásky, ktorá je nevyčerpateľná, v ktorej možno vždy znova naďabiť na novú žilu zlata, stále oživujúcu život a inšpirujúcu. Ich neschopnosť vidieť hlbšie spôsobuje ich sleposť, nevidia hlbšie, a tak ani nemôžu vidieť ani ďalej a tak snívať svoje sny (Porov. Lk 29-32)

Svätec dnešného dňa: Sv. Ján XXIII. – pápež dobroty 25.11.1881-03.06.1963

28.10.1958 – Pápežom. „Aggiornamento“, otvorenie okien na Vatikánskych budovách – nový duch

20.01.1959, rozhovor so substitútom štátneho sekretariátu Mons. Domenicom Tardinim. Zrazu rozhodnutie: Koncil. Vízia novej Cirkvi. Sen o novej otvorenej Cirkvi.

Druhý Vatikánsky koncil 11.10.1962-08.12.1965

Sen – Vízia

Naši predkovia mali sen, víziu o našej Katolíckej univerzite, ktorá je dnes realitou.

Dnešná téma: Jozefove sny.

Podobne ako Boh zjavil svoj plán spásy Márii, vyjavil svoje plány aj Jozefovi. Urobil to v snoch, ktoré sú v Biblii – rovnako ako u všetkých starých národov – považované za jeden z prostriedkov, ktorými Boh zjavuje svoju vôľu.

Jozef sa veľmi trápil ohľadom nepochopiteľného Máriinho tehotenstva. Nechcel ju „vystaviť potupe“, ale rozhodol sa ju „potajomky prepustiť“ (Mt 1, 19).

V prvom sne mu anjel pomôže vyriešiť jeho vážnu dilemu: „Neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Porodí syna a dáš mu meno Ježiš; lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov“ (Mt 1, 20 – 21). Jozef hneď reaguje: „Keď sa Jozef prebudil, urobil, ako mu prikázal Pánov anjel“ (Mt 1, 24). Poslušnosť mu pomohla vyriešiť jeho problém a zachrániť Máriu.

V druhom sne anjel prikazuje Jozefovi: „Vstaň, vezmi so sebou dieťa i jeho matku, ujdi do Egypta a zostaň tam, kým ti nedám vedieť, lebo Herodes bude hľadať dieťa, aby ho zmárnil“ (Mt 2, 13). Jozef neváha poslúchnuť, bez ohľadu na ťažkosti, ktoré ho čakajú: „On vstal, vzal za noci dieťa i jeho matku a odišiel do Egypta. Tam zostal až do Herodesovej smrti“ (Mt 2, 14 – 15).

Slovo sen má niekoľko významov.

  1. Sen ako vízia.

„Potom vylejem svojho ducha na každé telo a budú prorokovať vaši synovia i vaše dcéry; vaši starci budú mávať sny a vaši mládenci budú mať videnia. Aj na služobníkov a služobnice vylejem v tých dňoch svojho ducha.“ (Joel 1, 1-2)

Starci budú snívať svoje sny o svojej budúcnosti o svojich vnukoch. Vyrozprávajú im tieto svoje sny, aby synovia a dcéry mali vízie, aby videli ďalej do budúcnosti.

František v Košiciach: Preto keď snívate o láske, neverte v špeciálne efekty, ale v to, že každý z vás je výnimočný: každý z vás . Každý je darom a môže zo života, zo svojho vlastného života urobiť dar. Ostatní, spoločnosť, chudobní na vás čakajú. Snívajte o kráse, ktorá presahuje vzhľad, presahuje make-up, ktorá presahuje módne trendy. Snívajte bez strachu o založení rodiny, o splodení a výchove detí, o dávaní života, o zdieľaní všetkého s druhou osobou, bez toho, aby ste sa hanbili za svoje slabosti, pretože je tu on alebo ona, kto ich prijíma a miluje, ktorý ťa miluje takého, aký si. A toto je láska: milovať toho druhého takého aký je, a toto je pekné.

  1. Sen ako Božie riešenie pre naše problémy a ťažkosti

To sú spomínané sny sv. Jozefa. Prežíva ťažkosti a problémy, je však čistou dušou a preto Boh si nájde spôsob, ako mu pomôcť. Boh má pre nás riešenia a aj spôsob ako nám ich ponúknuť. Potrebujeme však čisté srdce. Tieto sny úzko súvisia s našou momentálnou situáciou.

  1. Sen ako proroctvo

Viď. Jozef Egyptský. Musel si toho veľa pretrpieť, zažiť veľa úzkosti, no vždy zostal verný Bohu, a tak mu Boh vnukol rozuzlenie faraónových snov. To znamenalo záchranu nielen pre Egypt, ale aj pre celý okolitý svet. Aj my potrebujeme byť verní, aby dobrý Boh pomohol aj nám v našich náročných časoch. Boh má spôsob, ako to povedať, aj skrze sny.

  1. Sen ako osobný odkaz pre mňa

Môžu sa nám prisniť naši zomrelí starí rodičia alebo blízki. To preto, aby nás z milosti Božej takto potešili, povzbudili, že nemáme nad nimi plakať a nariekať, prípadne, že ešte potrebujú našu modlitbu. V každom prípade sa k nám v sne nebudú prihovárať preto, aby nás strašili, ale aby nás posilnili.

  1. Sen ako ilúzia

To, hovoril pápež František. Naše nereálne očakávania vo forme lacných riešení. Sny, ktoré máme, nám hovoria o živote, po ktorom túžime. Veľké sny nie sú silné auto, módne oblečenie, ani „dovolenka po rôznych atrakciách“. Nepočúvajte tých, ktorí vám hovoria o snoch a namiesto toho vám predávajú ilúzie. Snívanie je jedna vec, mať ilúzie iná. Tí, ktorí predávajú ilúzie tým, že hovoria o snoch: to sú manipulátori šťastia. Boli sme stvorení pre väčšiu radosť: každý z nás je jedinečný a je na svete, aby sa cítil milovaný vo svojej jedinečnosti a miloval ostatných, ako to nikto nemôže urobiť za neho. Nežijeme na to, aby sme sedeli na lavičke ako náhradníci za niekoho iného. Nie, každý je v Božích očiach jedinečný. Nenechajte sa „homologizovať“; nie sme vyrábaní v sériách, sme jedineční, sme slobodní a sme vo svete, aby sme prežili príbeh lásky s Bohom, aby sme mali odvahu robiť veľké rozhodnutia, aby sme sa pustili do nádherného rizika lásky. Pýtam sa vás: Veríte v to? A snívate o tom? Ste si istí? „Bravi!“ – Super!

Dnes, inšpirovaní slovami pápeža Františka o snívaní našich snov, o našich víziách do nášho života a tiež povzbudení životom sv. pápeža Jána XXIII. prosme, aby nám Boh dovolil snívať skutočné sny o našom domove, o našich rodinách, o našich deťoch, o našom životnom povolaní a nech nás Pán ochráni od ilúzii života, ktoré sú tak zradné ako mútne vody života.

Text a foto: Jozef Žvanda