Skip to content Skip to footer

Pondelková mládežka aj o otvorených srdciach

V pondelok večer sme na tradičnej vysokoškolskej „mládežke“ v Kostole Povýšenia sv. Kríža privítali hostí zo zvolenského Centra univerzitnej pastorácie (CUP) a gospelového speváka Peťa Križiana - „Krížika“. V kázni sa najprv prihovoril otec Ondrej Šmidriak, ktorý na podklade listu istej študentky vyzýval študentov popri zodpovednom štúdiu k otvorenosti svojich sŕdc. V spomínanom liste totiž…

Read More