Skip to content Skip to footer

Pondelková mládežka aj o otvorených srdciach

V pondelok večer sme na tradičnej vysokoškolskej „mládežke“ v Kostole Povýšenia sv. Kríža privítali hostí zo zvolenského Centra univerzitnej pastorácie (CUP) a gospelového speváka Peťa Križiana – „Krížika“. V kázni sa najprv prihovoril otec Ondrej Šmidriak, ktorý na podklade listu istej študentky vyzýval študentov popri zodpovednom štúdiu k otvorenosti svojich sŕdc. V spomínanom liste totiž neznáma vysokoškoláčka  opisuje situáciu svojich súrodencov. Tí tiež študujú na prestížnych univerzitách v Prahe, ich život je plný skrýpt a vzdelávania, čo je pozitívne, ale je aj plný facebooku a internetu, takže na budovanie rodinných vzťahov už nezostáva čas a chuť.

„My máme mať popri svojich povinnostiach otvorené srdcia aj pred druhých, aby sa nestalo, že raz zostaneme sami so svojimi diplomami a titulmi“, povedal otec Ondrej. Potom odovzdal slovo hosťovi pátrovi Bartolomejovi zo Zvolena, ktorý na svojich dvoch osobných skúsenostiach rovnako vyzýval k otvorenosti ľudských sŕdc.  Jeho prvá skúsenosť sa pred časom odohrala pred kostolom. Videl tam postávať akéhosi žobráka a vnútorne ho nemohol prijať.  Zlom nastal, keď po sv. omši spomínaný žobrák vstúpil do kostola a nažobrané peniaze odovzdal kňazovi . Sám si nechal iba 20 korún, ktoré mu mali stačiť na kúpu jedného chleba.   Druhá skúsenosť je spojená s mladým rehoľníkom, ktorý odišiel z rehole. Bartolomej vo svojom vnútri pociťoval voči jeho osobe nepriazeň. Toto všetko sa však skončilo vo chvíli stretnutia Bartolomeja istou mladou ženou, ktorá o spomínanom odídenom rehoľníkovi vydala krásne svedectvo. Ten jej pred časom, keď ona prežívala hlbokú krízu, veľmi pomohol.  Bartolomeja spomínané svedectvo zaskočilo a prinútilo premýšľať, či sa jemu samému niekedy vôbec podarilo pomôcť niekomu, kto bol v kríze. Aj na základe toho, šéf CUP-ky zo Zvolena pozýval k otvorenosti ľudských sŕdc a k milosrdenstvu.
Po skončení vysokoškolskej mládežky sa Kostolom Povýšenia sv.  Kríža rozozvučali jemné tóny gitary a spev bohoslovca zo Spiša, Peťa Križiana, známeho aj pod umeleckým menom „Krížik“. Pondelkový večer sa chvála Bohu vydaril, a tak tento krásny večer  je zároveň pozvánkou k účastí aj na iných  aktivitách.
o. Jozef Žvanda