Skip to content Skip to footer

25. marec 2011– Deň počatého dieťaťa

Základná informácia o kampani
25. marec – Deň počatého dieťaťa („DPD“), je pravidelná celoslovenská kampaň mimovládnych organizácií združených vo Fóre života, ktorou chcú šíriť úctu ku každému počatému ešte nenarodenému dieťaťu. 25. marca slávia sympatizanti Deň počatého dieťaťa a v období okolo tohto termínu sa uskutočňujú rôzne aktivity poukazujúce na potrebu chrániť ľudský život od počatia.
Kampaň je možné podporiť nosením bielej stužky na odeve, najmä v týždni, v ktorom je 25. marec. Biela stužka je symbol rešpektovania práva na život od počatia. Kto nosí bielu stužku, vyjadruje sa za ochranu každého počatého dieťaťa!
V roku 2011 sa uskutočňuje 11. ročník kampane.

Prečo práve 25. marec
25.marec je na Slovensku zákonom vyhlásený za pamätný „Deň zápasu za ľudské práva“, ktoré sú dnes odopierané práve nenarodeným deťom. Takisto kresťania na celom svete oslavujú v tento deň spomienku na počatie Ježiša Krista, vďaka čomu úcta k nenarodeným deťom bola v kresťanskej civilizácii samozrejmá po celé stáročia. Z týchto dôvodov v roku 2005 vyhlásilo Fórum života 25. marec za Deň počatého dieťaťa.

Základné ciele DPD
Cieľom kampane nie je iba šíriť úctu ku každému dieťaťu od počatia, ale aj zdvihnúť verejne hlas na ich obranu, šíriť argumenty v prospech ochrany detí a dať možnosť verejne prejaviť postoj za život.

Biela stužka
Symbolom úcty k životu počas kampane je biela stužka. Pripnutím si jednoduchej bielej stužky sa môžu všetci stať nositeľmi posolstva kampane. Stužku si môže každý vyrobiť sám, alebo získať od dobrovoľníkov na rôznych miestach, napr. na námestiach niekoľkých miest na Slovensku. Nosenie bielej stužky je jedným z hlavných propagačných nástrojov kampane. Médiom nie sú v tomto prípade elektronické médiá ani reklamné plochy, ale samotní ľudia, ktorí sú najvhodnejším „médiom“ na odovzdávanie posolstva úcty k životu.

www.25marec.sk
V roku 2009 spustilo Fórum života v spolupráci s detskou organizáciou eRko a ďalšími mládežníckymi organizáciami ku kampani špeciálnu stránku www.25marec.sk, ktorá sprostredkováva ciele kampane aj počas roka.

Skupina Za život
Na sociálnej sieti Facebook je od roku 2009 založená skupina Za život. Má vyše 6000 členov. Pridaj sa k nám aj ty!

Zapojte sa

Niekoľko námetov ako je možné sa zapojiť do kampane 25. marec – Deň počatého dieťaťa:

– pripni si bielu stužku na odev najmä v týždni od 21. 3. 2011 do 27. 3. 2011
– zapoj sa do rozdávania bielych stužiek a letákov
– povedz aspoň jednému priateľovi, prečo podporuješ kampaň a nosíš bielu stužku
– pozvi priateľov do skupiny Za život na Facebooku
– zapoj sa do duchovných aktivít a modlitieb za záchranu počatého života vo farnosti
– pozri si videá na http://www.25marec.sk/zapojte-sa/videa/
– napíš svoju odpoveď na otázku, ktorá je na domovskej stránke kampane
– pošli odkaz na stránku www.25marec.sk svojim priateľom a známym
– informuj o kampani na web stránke tvojej školy, krúžku a pod.
– navrhni učiteľom diskusnú hodinu na tému Úcta k ľudskému životu od počatia

– preštuduj si nejakú knihu z Odporučenej literatúry
– prihlás sa na konferenciu Vyber si život
– finančne prispej na pomoc ženám a dievčatám v núdzi na projekt Zachráňme životy
– rozširuj informáciu o poradni pre ženy a dievčatá Alexis
– objednaj si Email Fóra života
– objednaj si bezplatný časopis  Spravodajca o. z. Fórum života
– napíš blog na podporu úcty k životu od počatia
– nedovoľ, aby tvoja kamarátka zaskočená tehotenstvom zostala sama, bez informácií a podpory