Skip to content Skip to footer

Kázeň z prvej mládežníckej svätej omše, 16.9.2019: Byť ako slnečnica

Pohladením duše pri putovaní do Santiaga de Compostella (SDC) bol pohľad na slnečnice, na tisíce hlavičiek otočených za slnkom. Keď sa na pole slnečníc pozeráte, otočené hlavičky slnečníc vás motivujú zastaviť sa a otočiť sa tým správnym smerom, tak ako oni. Slnečnice oslovovali pútnikov do SDC a mnohých umelcov (Vincent Willem van Gogh). Krásne slnečnice sú pre nás obrazom, ako smerovať svoje srdcia za pravým Slnkom – Ježišom Kristom. Ono preniká každý kút sveta a hlbín duše, žalmista o tom jasne píše: „Pane, náš Vládca, aké vznešené je tvoje meno na celej zemi! Tvoja veleba sa vznáša nad nebesia..“ (Ž 8, 2) Slnečnice sa neotáčajú za blikajúcim umelým svetlom, ale za pravým slnkom. My sa často vystavujeme umelému svetlu smartfónov a počítačov i iných „blikačov“, čím sa oslabuje aj naše napojenie na Zdroj života. Chceme spolu zo žalmistom zvolať: „Po Bohu žízni moja duša, po Bohu živom…“ (Ž 42)

Čo je pre nás tým nevyčerpateľným Zdrojom života, pravým Slnkom? Je ním Eucharistia, preto usmernime svoje kroky na svätú omšu, objavme silu Eucharistie pri adorácii. Stotníkovi z Kafarnauma stačilo Ježišovo slovo, my máme Krista prítomného pod spôsobom chleba!!! Ježiš je medzi nami aj v spoločenstve veriacich. Pán Ježiš jasne povedal: „Kde sú zhromaždení dvaja, traja v mojom mene, tam som ja medzi nimi.“ (Mt 19, 20) Dosť bolo samoty vo viere!!! Alfa kurz je pre vás ponukou, teda streda to istí. Nezostávajme vo tme, hoci je pravé Slnko tak blízko medzi nami! Ježiš túži v nás spôsobovať duchovnú fotosyntézu, premenu nášho srdca, zo srdca kamenného na srdce citlivé na Boha a konkrétneho človeka. Koľko toho je potrebné zmeniť v našom srdci? Nechajme, aby Ježiš konal v nás túto premenu.

Zastavme sa pri duchovnej inšpirácii v osobe Panne Márii – moment putovania do Ain Karimu. Panna Mária nosila pod srdcom Božieho Syna, stala sa priam chodiacou slnečnicou, nosila pravé Slnko pod svojim srdcom a vo svojom srdci. Dala Bohu svoje „áno“, „áno“ Ježišovi neustále obnovovala. Stala sa nositeľkou skutočnej a stálej Radosti, chce sa o túto Radosť podeliť. Chcete aj vy niečo podobné skúsiť? Byť nositeľom Radosti, pravého Slnka?

Ako na to? Jednou z príležitostí sú impulzy sv. Jána Pavla II – vytrvalého pútnika viery. Budeme si pripomínať sté výročie od jeho narodenia a keďže on stál pri vzniku „laboratória viery“ – Svetových dní mládeže, počas vysokoškolských mládežníckych sv. omší sa budeme spoločne zamýšľať nad jeho aktuálnym odkazom.

Nech je nový akademický rok jasným nasmerovaním nášho srdca k Ježišovu srdcu, tak ako nám o tom svedčí život mučeníkov pápeža Kornélia a biskupa Cypriána. Láska k Ježišovi mala pre nich väčšiu hodnotu ako ich pozemský život.

o. Róbert Slotka

Foto: UPaC