Skip to content Skip to footer

V novom Akademickom roku 2019/20 stávať sa pútnikom

V novom akademickom roku spoločne vstupujeme akoby na nový chodník púte. V tomto sprievode putujúcich z našej Katolíckej univerzity v Ružomberku chcem predstaviť Pútničku, ktorá je stálou súčasťou našej komunity a ňou je Božia Matka. Zastavme sa pri jej osobe a odkaze, konkrétne pri jej púti ku príbuznej Alžbete do Ain Karimu (Lk 1, 39 – 56). Panna Mária nosila pod srdcom Božieho Syna pre celý svet, preto je nositeľkou radosti, lebo radosť prichádza z očakávaného príchodu Mesiáša. Ona sa chce o túto Radosť podeliť a túži po tom, aby sme aj my boli nositeľmi tejto Radosti.

Za jej stopami vytrvalo kráča pútnik viery 20. a 21. storočia – sv. Ján Pavol II. Tento rok si budeme pripomínať 100. výročie od jeho narodenia. Pozorné nasledovanie Panny Márie sv. Ján Pavol II. vyjadril vo svojom pápežskom hesle – Totus tuus, čiže celý Mariin, v jej službe a pod jej mocnou ochranou. Sv. Ján Pavol II. si pozorne osvojil poslanie Panny Márie, preto na začiatku pontifikátu všetkých súčasníkov vyzval: „Nebojte sa, otvorte dokorán brány Kristovi..“ Toto apoštolské gesto tlmočil pri každej pastoračnej ceste.

I my sme súčasťou putovania týchto vytrvalých pútnikov a aj pred nás prichádza neodkladná výzva, aby sme sa ujali ich poslania a kráčali spolu s nimi – byť nositeľmi Radosti, ktorú chceme objavovať v dynamike univerzitného života, v konkrétnych medziľudských vzťahoch a pri oltári.

Čo chce ponúknuť UPaC v novom akademickom roku? V tematických príhovoroch pri mládežníckych sv. omšiach sa chceme venovať posolstvám Jána Pavla II. k Svetovým dňom mládeže. Svoju originalitu nám budú ponúkať témy na podujatí – Hosť na KU. Tešíme sa z intenzívnejšej ochoty našich študentov vstúpiť do spolupráce s UPaC. Spolu s nimi chceme v priestoroch UPaC ponúknuť kaviareň s dobrou kávou ako miesto prijatia. Taktiež chceme ponúknuť „Alfa kurz“ na vytvorenie priateľstiev a hlbšieho spoznávania osoby Ježiša Krista.

Nech nám v tomto našom úsilí pomáha z neba ozajstná Pútnička, Panna Mária!

Text a foto: Róbert Slotka