Skip to content Skip to footer

Kázeň z mládežníckej sv. omše, 3. 4. 2017: Fatima a eschatológia

S čím je Fatima spojená?

Fatima nadväzuje na Lurdy a rozvíja posolstvo Panny Márie. Fatima Božie zjavenie dokresľuje. Charakteristikou Fatimy je eschatológia, pozemský život je prípravou na skutočný, večný život.

Ako sú predstavené posledné veci vo fatimskom posolstve?

Panna Mária sa pri zjaveniach nazýva ako „posol z neba,“  je darom od svojho Syna.

Pri treťom zjavení (13. 7. 1917) dostali deti videnie pekla, zároveň Panna Mária odovzdala deťom spôsob ako zachraňovať hriešnikov z cesty do zatratenia prostredníctvom uzmierenia a úcty ku Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.

 

Čo deti videli pri videní pekla, ako sa deti po videní správali?

Lucia videnie zverejnila po 25 rokoch a opisuje ho takto: “Videla som Pannu Máriu s rozopätými rukami, lúče prenikali zem. Uvidela som ohnivé more a v ňom boli diabli v čiernom a duše v ľudskej podobe, plamene ich vyhadzovali do výšky ako iskry pri požiari, kričali od bolesti a veľkého zúfalstva (deti sa triasli od hrôzy). Diabli mali strašnú podobu odporných a neznámych zvierat, boli ako čierne uhlie, ktoré sa rozžeraví v peci.” Videnie bolo krátke, pri deťoch stála Panna Mária, ktorá im prisľúbila, že uvidia nebo. Podobné vízie pekla mali aj iní svätí: sv. Terézia Avilská, sv. Veronika Giuliani, sv. Faustína Kowalská, sv. Pio z Pietralčiny. Videnie pekla je výzvou ku zodpovednosti a obráteniu (KKC 1036).

Bl. Hyacinta sa často vracala ku videniu pekla, vo svojich úvahách opakovala slová: „peklo, peklo, peklo… toľko ľudí, toľko ľudí“ a vzápätí vstúpila do modlitby, ktorú ich naučila Panna Mária: „Ó Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa …“

Deti prinášali obety za hriešnikov a dosahovali v tom obdivuhodné hrdinstvo. Obetovali za obrátenie hriešnikov každodenné ťažkosti, ako napr. horúčavu pri pasení ovečiek, smäd, dobrovoľný pôst, znášanie cvrlikanie cvrčkov…

Bl. František si z videnia zachoval myšlienku na Boha, chcel potešiť Pána Boha v jeho smútku kvôli hriešnikom. Jeho duchovný postoj je rovnaký ako pri úcte ku Božskému Srdcu Ježišovmu. Často nad týmto tajomstvom František uvažoval a neustále sa modlil sv. ruženec.

Panna Mária deťom povedala, že cesta uzmierenia je cestou na zabránenie vojen a spôsobom ku zastaveniu šírenia ateistických myšlienok i ich dôsledkov.

Ako sa realizuje úcta ku Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie?

Panna Mária postupne odkrývala úctu ku svojmu Nepoškvrnenému Srdcu. Táto úcta spočíva v slávení pobožnosti a v zasvätení sa, v slávení prvých sobôt v mesiaci a s nimi je spojená: sv. spoveď a prijatie Eucharistie, život pokánia i postoj uzmierenia. Panna Mária vo svojich posolstvách odovzdala slová nádeje: „Moje Nepoškvrnené Srdce zvíťazí!“

Čím sa javí posolstvo Panny Márie z Fatimy pre nás?

Posolstvo Panny Márie sa javí ako duchovná cesta, duchovný program. Sv. Jána Pavol II. povedal, že Máriina výzva nie je jednorazová, je programom spásy a posvätenia pre nové generácie, preto sa k nemu treba neustále vracať. Posolstvo Panny Márie z Fatimy je  taktiež evanjeliové, lebo odmieta všetky pretvárky a katolícke, pretože vytvára živú syntézu medzi spravodlivosťou a milosrdenstvom, ohrozením a nádejou.

Fatimská Panna Mária, oroduj za nás!

Inšpirácia:

Weber, J.: Fatima, odkaz Panny Márie. Trnava: Posol Božského Srdca Ježišovho, 1944.

Sestra Lucia hovorí  Fatime, 1995

Fugel, A.: Fatima, posolstvo a jeho naplnenie. Bratislava: Daco, 1997

Príspevok V. Messoriho – Politicky nekorektní, ale evangelní poselství Fatimy

http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=25299

Róbert Slotka