Skip to content Skip to footer

Pošliapanie bezmocných žien a mužov… Kde je toho začiatok?

„Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň,“ povedal Ježiš farizejom a zákonníkom, ktorí niekoľkonásobne hrubo pošliapali ženu (Porov. Jn 8, 7).

Pošliapali ju tým, že si ju kupovali ako prostitútku. Kto vie, koľkí s ňou žili sexuálne. Dobre vedeli o nej, a keď prišiel príhodný čas, tú, ktorú sami zneužívali a nepomohli jej dostať sa z tej duchovnej biedy, ešte viac zašliapli do duchovného blata. To je druhé pošliapanie tejto úbohej ženy. Ďalšie hrubé pošliapanie ženy súvisí s tým, že ju hnusne použili ako zbraň, ako nástroj provokácie samotného Ježiša, o ktorom už mali vlastný plán, že ho tiež pošliapu, že ho zabijú. Koľko tu bolo ďalších hrubých pošliapaní žien a mužov… Pošliapali ich tým, že ich vrhli do bahna, že im z tohto bahna hriechu nepomohli, že ich v tomto bahne hriechu ešte viacej zašliapli. Tak sa na živote, na veľmi zlom živote popredných predstaviteľov Izraela odhaľuje obrovská špirála hriechu, na začiatku ktorého je prvé pošliapanie človeka. Prvé pošliapanie človeka vzápätí prináša ďalšie.

Ježiš vidí do ich sŕdc, vidí tú zlobu, ktorá vychádza z ich sŕdc. Preto tá veta: „Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň.“

Tá veta však patrí aj každému z nás. Tak, ako poprední muži Izraela hrubo pošliapali bezmocnú ženu, tak sa to dialo a deje stále, aj dnes. Často sa to deje od ľudí, od ktorých by to človek nečakal. Čo je toho príčinou? Ľudský hriech, na začiatku ktorého je prvé malé zlyhanie, pošliapanie iróniou, slovom, inteligentným výsmechom, jemným klamstvom a nenápadným využívaním človeka, ktoré môže však prerásť až do veľkého zneužívania a pošliapania človeka.  Preto tá veta zaznieva aj nám, aby sme si uvedomili, že sme hriešni, že nie sme bez hriechu. Táto veta nás má viesť k tomu, aby sme si svoj hriech uvedomili, aby sme sa snažili ho odstrániť už v zárodku. Nespracovaný hriech môže prerásť až do veľkých hriechov zneužívania a pošliapavania bezbranných ľudí, čo rodí veľkú bolesť, obrovskú bolesť na oboch stranách.

Pôstne obdobie, ktoré žijeme a ktoré pomaly vrcholí nás pozýva, aby sme zničili hriech v našich srdciach už v jeho zárodku. Najlepší spôsob, ako to dosiahnuť, je pristúpiť k úprimnej sviatosti zmierenia. A Boh, bohatý na milosrdenstvo, je nekonečné milosrdný.

Jozef Žvanda

Foto: Internet