Skip to content Skip to footer

Kázeň na vysokoškolskej mládežníckej svätej omši, 5. 2. 2018, Vstup do odvahy (O2H)

Máte odvahu, odvahu pre Ježiša slúžiť, trpieť?

Problematika odvahy sa nám ponúka cez Národné stretnutie mládeže, ktoré sa uskutoční v Prešove na konci júla 2018. Príprava na toto stretnutie prebieha od blahorečenia don Titusa Zemana v mesačných témach. Cez túto prípravu chceme naladiť svoje srdce podľa Ježišovho Srdca a počas mládežníckych sv. omší bude rozoberať spomínané témy. Je to pozvanie k modlitbe za podujatie NSM a organizačný tím i pozvanie ku aktívnej účasti na akcii ako dobrovoľník, animátor… alebo účastník.

Téma odvahy bude rezonovať aj počas misií na Katolíckej univerzite. Posledná misie prebiehali na univerzite pred šiestimi rokmi. Mottom misií sú slová Pána Ježiša na začiatku verejného účinkovania: „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu.“ (Mk 1, 15) Chcem vás pozvať k duchovnej príprave na misie v osobnej modlitbe. Pri každej sv. omši bude zaznievať prosba za dielo misií na KU. Intenzívna duchovná príprava bude prebiehať týždeň pred misiami, kedy v adorácii budeme Pána prosiť o požehnanie počas misijného programu.

Skúsenosť odvahy môžeme vnímať z dnešného príbehu evanjelia (Mk 6, 53 – 56), keď sa ľudia tlačili na Pána Ježiša a v momente, keď sa dotkli okraja jeho rúcha, boli uzdravení. Dotyk viery im priniesol účinné pôsobenie Božej milosti. Pre mnohých ľudí z Gerazského kraja to bola prvá skúsenosť s Ježišom Kristom. Naše stretnutia s Pánom Ježišom majú svoje začiatky a pokračovanie. Naše nasledovanie Pána Ježiša vychádza predovšetkým z jeho Osoby, nie iba z toho, čo nám dáva.

Povzbudenie k odvahe vo viere som nazbieral pri osobnom stretnutí s absolventom KU – Martinom L. zo Skalice. V súčasnosti pôsobí v bankovom sektore, kde sa usiluje o evanjelizáciu a so svojou manželkou sú zapojení do pro life aktivít. Zo svojej skúsenosti hovorí: „Povrchne prežívaná viera neobstojí, viera musí žiť a rásť.“

Nestrácajme Ježiša z pohľadu našej viery a vytrvalo za ním kráčajme!

Nazbierajme odvahu pre Ježiša slúžiť i obetovať sa.

o. Róbert Slotka

Foto. Internet