Skip to content Skip to footer

Slovo z Kaplnky, Piatok 16.02.2018, O Ženíchovi a neveste

Vari je možná svadba bez ženícha či nevesty? Aj keď ľudia dokážu naozaj všetko a dnes nás už nemôže prekvapiť naozaj nič, predsa však v normálnom prípade, medzi normálnymi ľuďmi, svadba bez ženícha či nevesty nie je možná. Aký dôležitý je ženích, akou dôležitou je nevesta…

„Vari môžu svadobní hostia smútiť, kým je ženích s nimi?“, pýta sa dnes Ježiš tých, ktorí prichádzajú za ním s otázkou, prečo sa jeho učeníci nepostia. A tak Ježiš na jednoduchom príklade zo života dáva pýtajúcim sa protiotázkou  odpoveď. „Vari môžu svadobní hostia smútiť, kým je ženích s nimi?“, odpovedá Ježiš otázkou a dodáva: „No prídu dni, keď im ženícha vezmú. Vtedy sa budú postiť.“ (Mk 8, 11-13)

Aký dôležitý je ženích. Bez neho, rovnako ako aj bez nevesty, nie je možná svadba. Čo znamenajú ženích a nevesta pre svadobných hostí?

  1. Ženích aj nevesta sú dôvodom ich radosti.
  2. Ženích aj nevesta ich spájajú v jedno svadobné spoločenstvo.
  3. Ženích a nevesta sú nádejou pre nový život. V nich je nádej kontinuity života.

Preto sa treba tešiť, že ženích a nevesta sú spolu. A zároveň je potrebné urobiť všetko, aby ženích a nevesta boli navždy spolu, aby pre svadobčanov aj v budúcnosti boli dôvodom radosti a nie smútku. Preto sa svadobčania budú vždy tešiť zo vzťahu ženícha a nevesty, budú k ním prajní a žičliví. Budú vždy robiť všetko preto, aby ženíchovi a neveste slúžili a pomáhali, aby sa ich jednota a spoločenstvo nikdy nerozpadlo. Lebo čo si počneš v živote sám? Svadobčania budú vždy napomáhať životu, ktorý vychádza zo ženícha a nevesty. Lebo ženích a nevesta a život, ktorý z nich vychádza, sú zárukou kontinuity a budúcnosti ľudského života.

Nuž svadobčania sa tešia zo ženícha a nevesty a aj keď úsilie, aby ženích a nevesta boli spolu, stojí veľa síl a námahy, predsa to budú robiť s radosťou a ľahkosťou. Kto je tým ženíchom, kto nevestou a kto sú tí svadobčania?

V živote potrebujeme urobiť všetko preto, aby Ženích, náš Pán Ježiš Kristus, bol stále spojený so svojou nevestou, s Cirkvou, teda s nami. On je zárukou našej jednoty. On je zárukou plodnosti nevesty Cirkvi. My sme tou nevestou, sme zároveň svadobčanmi. Sme pozvaní urobiť všetko, aby náš vzťah, nás nevesty so Ženíchom, Pánom Ježišom, stále trval. Sme zároveň svadobčanmi pozvanými na nebeskú hostinu. Aby sme sa mohli tešiť aj v budúcnosti, tešíme sa zo vzťahu Ženícha a nevesty už tu a teraz, a ak práve teraz v pôstnom období konáme pokánie, ktoré sa má prejavovať zvlášť skrze našu modlitbu, almužnu a pôst, aj keď je to pre nás niekedy náročné, preto to konáme s láskou a ľahkosťou, lebo vidíme v tom zmysel. Máme túžbu, aby navždy s nami zostal Ženích. Ak by sa pominul, ak by sme ho stratili, vtedy by nás zasiahol obrovský neutíchajúci smútok. A čo potom? Čo by sme robili potom, bez Ženícha?

Vari je možná svadba bez ženícha a nevesty? Je možný náš život bež Ženícha, Pána Ježiša? A ak áno, tak aký by to bol potom život?

Preto sa teraz postíme, a robíme to s láskou a radi, aby sme ho nikdy nestratili, ale aby sme sa vždy tešili z jeho prítomnosti a lásky. Veď On, Ženích, je dôvodom našej radosti, jedine On nás naozaj spája, jedine On je zárukou našej plodnosti pre večný život.

Jozef Žvanda

Foto: Internet