Skip to content Skip to footer

Víkendovka: Žena, poznaj seba! Muž, poznaj ženu!

Víkendovka, resp. kurz, ktorého názov je titulom nášho článku, teda: „Žena, poznaj seba! Muž, poznaj ženu!“, je veľkou službou, tak pre ženu, ako aj pre muža, je veľkou službou pre manželský život, je veľkou službou pre Vás, milí študenti. Fakt, je naozaj veľkou službou pre Vás! O čo tu vlastne ide?

Ak pozorujeme človeka, ak pozorujeme s akou múdrosťou stvoril Boh muža a ženu, tak žasneme. Boh do ľudského plánu vymyslel a stvoril aj ľudskú sexualitu ako veľký dar pre človeka, pre muža a ženu. Ľudská sexualita, správne prežívaná, dodáva manželskému životu veľkú silu a radosť a v ťažkostiach dvíha. Ba dokonca, ak sa v hlbokej intimite spájajú dvaja manželia, muž so ženou, v tej hlbokej emocionálnej chvíli sa navzájom posväcujú.

Po prvom hriechu ľudská sexualita má však aj svoju druhú stránku, keď sa pre nás stáva akousi „achilovou pätou“, veľkým krížom. Čo s tým robiť? Čo s tým? Je sexualita určená iba pre plodenie detí, a potom majú manželia žiť v celibáte?

Nie, takto to nie je. Sexualita je Božím darom. Je určená nielen pre plodenie detí, ale aj pre vzájomné sa darovanie manželov.

Prečo tento kurz?

Aby Ste Vy, milé naše študentky, a Vy, milí naši študenti, spoznali dar a tajomstvo ľudskej sexuality – pohlavnosti, aby žena spoznala zákony, ktoré sú vpísané do jej srdca a do jej tela. A aby muž poznal tajomstvo o sebe, aby muž a žena spoznali tajomstvo o ľudskej sexualite. Zvlášť srdce a telo ženy Boh uspôsobil prenádherne. Ženu už na začiatku existencie stvorenstva pozval pre materstvo, ale nedovolil, aby sa žena premnohými tehotenstvami zničila. Preto je žena plodná iba istý čas, a tak ju náš Pán chráni. Tak chráni aj muža, aby spoznal ženu, aby si ju vážil, aby ju nepošliapaval, aby rešpektoval zákony, ktoré sú do nej vpísané. Manželia tým, že spoznajú zákonitosti, ktoré sú do nich vpísané, budú si svoju pohlavnosť, resp. sexualitu, vážiť. Slobodne zvážia, kedy splodiť nový život, kedy ešte nie, a pritom sa nebudú musieť dať do reči s antikoncepciou a inými spôsobmi, ktoré veľmi zraňujú, zvlášť ženu.

Preto tento kurz, preto Vás na tento kurz pozývame, preto Vás prosíme, aby Ste sa na tento kurz prihlásili. Ešte raz opakujeme prečo: Aby Váš intímny život raz vo sviatostnom manželstve bol pre Vás požehnaním a nie kliatbou.

Za pochopenie Vám veľmi ďakujeme. Tešíme sa na Vás a teší sa na Vás aj odborník na túto problematiku prirodzených metód plánovaného rodičovstva, MUDr. František Orlovský.

Vaši duchovní otcovia z UPaC