Skip to content Skip to footer

Slovo z Kaplnky – Piatok 09.02.2018, Len „neosprostieť“ (1 Kr 11, 29-32; 12, 19)

Izraelské kráľovstvo bude rozdelené, lebo kráľ Šalamún na staré kolená „osprostel“. Každé kráľovstvo bude rozdelené, ak mu vládne kráľ, ktorý „osprostel“. Ako sa to prejavilo u Šalamúna? Včera sme to čítali: „Keď Šalamún zostarel, ženy mu skazili srdce a on chodil za cudzími bohmi.“ V dnešnom čítaní Boh ústami proroka Aziáša potvrdzuje, že Izraelské kráľovstvo bude rozdelené, lebo kráľ „osprostel“. Aké sú príznaky toho, že človek, žiaľ, „osprostel“?

Sú to minimálne tri symptómy:

  1. Ak niekto tvrdí, že nikoho nepotrebuje, ani ľudí, ani Boha, ani Cirkev, ani farárov, lebo: „…nikto mi nebude rozkazovať, ja si vystačím sám!“
  2. Ak niekto tvrdí, že si môže robiť, čo chce, lebo on je slobodným človekom.
  3. Ak niekto tvrdí, že všetci sú zlí, že všetci majú problém, len on je dobrý a nemá žiaden problém, že nie on, ale všetci ostatní sa majú liečiť.

Sú aj iné príznaky, že človek, žiaľ, „osprostel“, ale hádam tieto tri stačia.

Kráľ Šalamún, múdry kráľ, na staré kolená „osprostel“, ženy mu pomútili hlavu, na svojho Boha zabudol a začal uctievať falošných bôžikov. A ovocie? Rozkol v národe až do dnešných dní, ako píše svätopisec.

Áno, stáva sa to aj múdrym a bohabojným ľuďom, že „osprostejú“. Je to tragédia, ak „osprostejú“ špičky národa. Čo sa potom stane s takým národom? Nuž to, čo sa stalo s izraelským, že došlo k vnútornému rozkolu. Beda, ak „osprostejú“ dospelí. Čo potom s mladými? Aj oni „osprostejú“. Beda národu, ak mu „osprostejú“ mladí. Má takýto národ budúcnosť?

Tragédiou toho, že niekto „osprostie“ je to, že správanie takéhoto človeka má ďalekosiahle následky až do ďalekej budúcnosti, takže vďaka takýmto ľuďom, ktorí „osprosteli“, trpia celé generácie.

Negatívnu úlohu v živote kráľa Šalamúna, že na staré kolená „osprostel“, zohrali aj ženy. Žena má v sebe obrovskú silu a čaro, ktorým priťahuje srdce muža. Múdra a pokorná žena pomôže mužovi dorásť v skutočného muža a otca. Naopak ženy so zlým srdcom a úmyslom dokážu spôsobiť, že muž „osprostie“, stane sa bábkou, slabochom a manipulovateľným chlipníkom. A na toto si každý z nás mužov musí dať pozor.

Nuž čo s tým? Čo robiť, aby som „neosprostel“? K tomu potrebujeme inú ženu, ktorá je vzorom všetkých žien, Pannu Máriu. Tá nás čarom svojho srdca stále priťahuje ku svojmu synovi. Táto žena raz na adresu svojho syna, Ježiša Krista, povedala: „Urobte všetko, čo vám povie!“ Ak poslúchneme slovo Panny Márie, našej nebeskej Matky, a urobíme všetko tak, ako nám povie on, náš Pán, Ježiš Kristus, tak nielen, že máme nádej, ale my sme presvedčení, že prežijeme statočný a krásny život a nikdy „neosprostieme“, a „neosprostejú“ ani mladí, ani starí. Život má len vtedy budúcnosť, ak nielen starí, ale aj mladí sú krásnymi a múdrymi osobnosťami, ktorí skutočne milujú a zároveň správne chápu, čo znamená milovať.

A prepáčte, že som použil takýto expresívny výraz „osprostieť.“ On je však trefný.

Jozef Žvanda

Foto: Internet