Skip to content Skip to footer

Zážitok z Ríma

Toto Veľkonočné trojdnie bolo pre mňa neobvyklé, lebo po prvýkrát v roku som ho neslávila doma s rodinou, vo farnosti, ale v Ríme spolu s priateľmi. Veď sláviť tie najkrajšie sviatky v roku v Ríme bolo mojou najväčšou túžbou, ktorá sa aj po rokoch splnila. Každý z nás si so sebou odniesol veľa pekných zážitkov a prekvapení. Cieľom tejto púte bolo priniesť obetu hlavne za moju rodinu, blížnych, štátnice, za moje povolanie a prosba o svätosť a odvahu hlásať evanjelium.

Spomeniem tri najkrajšie zážitky, ktoré ma oslovili počas celého pobytu v Ríme:
Prvým veľkým zážitkom boli Sväté schody, na ktoré sa vybrala asi polovica účastníkov zájazdu spolu s o. Dušanom na Veľký piatok. Pre tých, ktorí sa nezúčastnili tejto púte-  Sväté schody sú schody, po ktorých bol Pán Ježiš vedený k Pilátovi. Po týchto dvadsiatich troch schodoch sa na vrchol stúpalo kolenačky. Ešte pred tým, ako sme sa dostali na schody, vystáli sme si asi dobrú hodinku pred nimi. Na rad sme sa dostali práve v hodinu Božiu milosrdenstva. Toto bol môj najväčší zážitok i veľká obeta, kde som mohla Bohu obetovať svoje povolanie i túžby.
Druhým najväčším zážitkom bolo, keď sme sa takisto v ten istý deň zúčastnili na obradov v Lateránskej bazilike. Po prvýkrát v živote sa počas obradov Veľkého piatku mohla zúčastniť poklony svätému krížu, na ktorom Kristus prelial svoju krv za každého jedného z nás.  Na poklonu išli všetci účastníci obradov, ktorí sa nachádzali v Lateránskej bazilike.
Tretím zážitkom pre mňa bolo to víťazné ALELUJA, ktoré zaznelo pri Veľkonočnej vigílii. Pán Ježiš Kristus vstal z mŕtvych- ALELUJA. Ježiš je víťaz nad smrťou, ktorá stratila svoju moc- ALELUJA.
Táto púť znamenala pre mňa i veľký oddych, pri ktorom som si mohla pookriať na tele i na duši.
Z mojej strany odporúčam študentom, ak sa vám naskytne príležitosť zúčastniť sa púte do Ríma, neváhajte a navštívte toto Bohom požehnané mesto- Rím.

autor: Katarína Mikolášková