Skip to content Skip to footer

…všetky cesty vedú do Ríma…

Ale dovolím si tvrdiť, že nie všetky majú taký duchovný rozmer, ako sme mali my, účastníci zájazdu do veľkonočného Ríma, organizovaného UPaC  v Ružomberku. Hľadali sme s manželom cestovku, s ktorou by sme strávili tohtoročné veľkonočné sviatky v Ríme. Náhodou sme sa dozvedeli, že UPaC má naplánovanú túto cestu a dokonca majú v autobuse voľné miesta.

Takže, ideme!

 Veľkonočné sviatky v Ríme – to bolo niečo, čo som si nevedela predstaviť, iba ak z televíznych prenosov. Byť v čase vzkriesenia priamo so Svätým Otcom a s ním sa zjednotiť v modlitbe!
Plní očakávaní sme v utorok 7.4.2009 začali svoju púť so študentmi  Katolíckej univerzity do Večného mesta.
Počas našej cesty nás sprevádzali univerzitní kapláni vdp. Robert Slotka  a vdp. Dušan Galica, nielen ako osvedčení sprievodcovia ale hlavne duchovne, reprodukovali svoje poznatky a skúsenosti tak študentom ako aj nám. Ich nesmierna láskavosť a trpezlivosť bude isto odmenená „tam hore“.

Povodili nás po pamätihodnostiach Assisi a Ríma, a zároveň modlitbou pripravovali na najkrajšie sviatky roka. Boli sme fascinovaní  kolosálnosťou Baziliky sv. Petra vo Vatikáne i mnohými inými bazilikami, očarovala nás história dýchajúca z mohutného Kolosea, pokoru vzbudzovali Katakomby, v ktorých ležia naši kresťanskí predkovia a rozkvitnutá jar nás vítala v assiských kopcoch, po ktorých kráčali nohy sv. Františka.

To, aký je človek malý a nehodný, to sme si uvedomili až tam, na miestach zrody našej viery, na samotnom počiatku „Nádeje“, že aj my raz s Kristom vstaneme z mŕtvych. A že Jeho obeta nebola zbytočná, to dokazuje obrovský počet pútnikov zjednotených na Petrovom námestí.
Chcem sa teda v mene svojom a manželovom poďakovať za túto možnosť zažiť to najkrajšie a najvznešenejšie Vzkriesenie  aké  sme mohli precítiť v náručí Cirkvi. Vďaka patrí dôstojným otcom, skvelým mladým ľuďom, ktorí nás k sebe prijali, pani Milke a pánu Jankovi, ktorí boli neodmysliteľnou súčasťou nášho spoločenstva. Tá radosť, ktorú sme precítili nech v nás všetkých pretrváva a posilňuje v tých celkom obyčajných dňoch.

Úprimné Pán Boh zaplať!

manželia  Ilkovci