Skip to content Skip to footer

„Laudate Dominum omnes gentes, laudate eum omnes populi”

„ Chválte Pána všetky národy, oslavujte ho všetci ľudia“ (Ž 117,1)

Keby sme chceli niekoľkými slovami zhrnúť našu veľkonočnú púť do Ríma, pokojne by sme sa mohli nechať inšpirovať práve vyššie uvedenými slovami 117. žalmu. Sú to slová, ktoré zazneli hlboko v mojom srdci hneď na začiatku našej cesty a ktoré ma sprevádzali počas dní strávených vo večnom meste, ktoré má charizmu spájať veriacich zo všetkých kútov Zeme.
Pravdou je, že práve táto skutočnosť ma najviac ťahala do Ríma. Túžila som prežiť sviatky nášho vykúpenia v spoločenstve veriacich, ktorí prišli z každej časti sveta, aby slávili Veľkú noc v meste, ktoré pre nás katolíkov tak veľa znamená.

Je neopísateľné vidieť tisíce ľudí, ktorí sú zhromaždení, aby sa spoločne modlili a prežívali utrpenie a zmŕtvychvstanie nášho Pána. Prišli tam zástupy „zo všetkých národov, kmeňov, plemien a jazykov.“(Zjv 7,9) Hlboko na mňa zapôsobila krížová cesta pri Koloseu. Sledovali sme ju z jedného menšieho kopca. Keď sme pozerali do doliny pred nami, všade okolo nás sme videli ľudí s horiacimi sviečkami ponorení do modlitby a rozjímania.

Veľkonočná nedeľa na svätopeterskom námestí mi do určitej miery pripomínala prvé Turíce, keď sa v Jeruzaleme zhromaždili ľudia „zo všetkých národov, čo sú pod nebom“(Sk 2,5), a počúvali Petrovu kázeň. O viac než dvetisíc rokov neskôr sme aj my  počúvali Petrovho nástupcu, ako sa k nám prihovára a udeľuje požehnanie. Jeho slovám sme síce nerozumeli, ale láskavosť a úsmev, ktoré zažiarili z jeho tváre nás usvedčila o tom, že tento vyše 80-ročný pápež nás všetkých nosí v srdci.

Zástupy v sebe zahrňujú úžasnú symboliku. Poukazujú na to, že Kristus zomrel za celý svet. Nie len za určité národy, ale za nás všetkých. Preto sme všetci rovní, a môžeme sa nazvať bratmi a sestrami v Kristovi.
Veľkonočný Rím mi dal veľa duchovných zážitkov. Popri obradoch slávených so Svätým Otcom, som zažila spolupatričnosť s veriacimi z celého sveta. Nikomu neprekážalo to, že človek vedľa neho je čierny či biely, alebo akým jazykom rozpráva, alebo sa modlí. Všetci sme boli jedno v modlitbe a slávení Eucharistie.

autor: Silvia Nagyová