Skip to content Skip to footer

Vysokoškolská svätá omša, pondelok 5.11.2019 – SDM 1991

„Dostali ste Ducha Božích synov.“ (Rim 8,15)

Tieto slová vybral Svätý otec Ján Pavol II. za motto VI. Svetového dňa mládeže, ktorý sa konal 14.-15. Augusta 1991 v poľskom mariánskom pútnickom mieste Czestochowa. Toto 150-tisícové mesto na niekoľko dní prijalo 1.300.000 mladých ľudí z celého sveta. Po prvýkrát sa vďaka pádu železnej opony konalo vo východnej časti Európy, a tak sa tohto svetového podujatia mohli zúčastniť aj mladí ľudia z bývalého východného komunistického bloku. Medzi týchto mladých ľudí patrím aj ja. Práve v tomto roku som ukončil vysokoškolské štúdium, stal som sa mladým strojným inžinierom a pobyt na týchto SDM bol pre mňa veľmi silným duchovným zážitkom. V mojom srdci sa tu nanovo vzbudila túžbu po kňazskom povolaní. A rovnako to platí aj o mnohých mladých ľuďoch, ktorí tak isto prijali pozvanie do Czestochowej a tu na mieste, kde sa uctieva nebeská Matka sa aj v ich srdciach zrodilo duchovné povolanie.

„Dostali ste Ducha Božích synov.“ (Rim 8,15) Čo znamenajú tieto slová? Slová nás uvádzajú do najhlbšieho tajomstva kresťanského povolania. Sme totiž povolaní, aby sme sa skrze Ducha Svätého stali v Kristovi Božími deťmi. Duch Svätý nás v krstnej vode zrodil k novému životu. Od tejto chvíle v nás potvrdzuje, že sme Božími deťmi. Čo to znamená v kresťanskom živote „byť Božími deťmi“?

Sv. apoštol Pavol o tom píše: „Všetci, ktorí sa nechajú viesť Božím Duchom, sú Božími deťmi“. Byť Božím dieťaťom znamená prijať Ducha Svätého, nechať sa ním viesť a neuzatvárať sa pred Jeho pôsobením v našom osobnom živote i vo svetových dejinách. Sv. Ján Pavol II. v tomto posolstve vyzýva mládež: „V rámci tohto dňa mládeže vám všetkým hovorím: Prijmite Ducha Svätého a buďte silní vo viere! Od Boha ste predsa dostali silu, lásku a rozvážnosť a nie to, aby ste sa báli. Dostali ste Ducha Božích detí. Božie deti, čiže ľudia znovuzrodení krstom a birmovaním, sú prví medzi tvorcami novej civilizácie, civilizácie lásky a pravdy. Sú tiež svetlom sveta a soľou zeme.“

Základným dedičstvom Božích detí je svätosť. Kristus hovorí: „Buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec.“ Svätosť spočíva v plnení Božej vôle za všetkých životných okolností. Je to hlavná cesta, ktorú nám ukázal Pán slovami: „Nie každý, kto mi hovorí Pane, Pane, vojde do nebeského kráľovstva, ale ten, kto plní vôľu môjho nebeského Otca.“ „Milí mladí priatelia, nebojte sa byť svätými! Vzlietnite veľmi vysoko! Usilujte sa o ciele hodné Božích detí!“, dodáva sv. Ján Pavol II.

Dedičstvo Božích detí v sebe zahŕňa aj bratskú lásku podľa príkladu Ježiša, ktorý je prvorodený medzi bratmi. Ak voláme k Bohu ako k Otcovi, potom ho musíme uznávať aj v blížnom. Každý človek je brat, ktorý má právo na našu lásku. „Zvlášť na vás, chlapci a dievčatá, čaká veľká úloha budovať spravodlivejšiu a solidárnejšiu spoločnosť.“

Božie deti majú nárok na slobodu, lebo aj tá patrí k jej dedičstvu. Pred nami stojí požiadavka čestného vzťahu voči pravde ako podmienke ozajstnej slobody a napomenutie, aby sme sa vyvarovali akejkoľvek zdanlivej slobode, ktorá je iba povrchná a jednostranná a ktorá nie je preniknutá plnou pravdou o človeku a svete. Kristus nás oslobodil, aby sme zostali slobodní. Kristovo oslobodenie, je oslobodením od hriechu, t.j. zdroja všetkých ľudských otroctiev. Sloboda je darom a základnou povinnosťou pre každého kresťana. „Nedostali ste Ducha otroctva“, píše apoštol Pavol. Dôležitá a nutná je vonkajšia sloboda zaručená spravodlivými občianskymi zákonmi. Ale vonkajšia sloboda nestačí. Jej zdrojom musí byť vnútorná sloboda, ktorá je vlastná Božím deťom, žijúcim podľa Ducha a vedeným priamo morálnym svedomím schopným rozoznať skutočné dobro. „Kde je Pánov Duch, tam je sloboda.“ Toto je jedinou cestou k tomu, aby sa ľudstvo stalo zrelým a bolo hodné tohoto mena.

„SDM 1991 sa budú konať“, hovorí pápež,  „na sviatok Nanebovzatia Panny Márie 14. a 15. Augusta 1991 v mariánskej svätyni v Czestochowej, v Poľsku. Pôjdeme do svätyne, ktorá má pre poľský národ zvláštny význam ako miesto ohlasovania evanjelia a vnútorného obrátenia. Už cez 600 rokov je tam uctievaná milostivá ikona tzv. Čiernej Madony. Poľský národ v najťažších chvíľach svojich dejín práve tu, v Máriinom dome, vždy znovu nachádzal silu viery, nádeje, svoju dôstojnosť a dedičstvo Božích detí. Kľačím v duchu pred obrazom czestochowskej Čiernej Madony a zverujem jej láskyplnej ochrane celý priebeh tohto VI. Svetového dňa mládeže.”

Slová sv. Jána Pavla II. a jeho úprimná modlitba sa naplnili. VI. SDM v poľskej Czestochowej v roku 1991 boli ozajstným milostivým časom. Tam sa v mojom srdci nanovo prebudila túžba po kňazskom povolaní, ktorú som už zopár rokov nosil vo svojom srdci a chcel som ju uhasiť. Ale ako píše aj v dnešnom úryvku sv. apoštol Pavol na adresu židovského národa, to platí aj o každom jednom z nás: „Božie dary a povolanie sú neodvolateľné“.

Jozef Žvanda