Skip to content Skip to footer

Vysokoškolská svätá omša, 01.10.2018, Vzdelanie pretaviť v múdrosť – o múdrosti

 • Vstúpili sme do Akademického roka a študujeme, aby sme nadobudli kvalitné vzdelanie.

Môžeme slobodne študovať, tak muži ako aj ženy. Môžeme študovať to, čo vychádza z našich túžob, aby sme mohli realizovať svoj život, aby sme mohli byť šťastní.

Svet potrebuje vzdelaných ľudí, odborníkov. Afrika – Tanzánia, náš nedávny hosť biskup Ludvik: Tragédia jeho krajiny – deti sa nemôžu vzdelávať, lebo niet školy.

Naši bratia Rómovia, nie je to ten istý problém?

Avšak stačí vzdelanie? Stačí, že budeme mať vzdelaných odborníkov?

Úkon kajúcnosti na začiatku svätej omše: Že som zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a nechápaním súvislostí. Stačí mi vzdelanie, aby som chápal súvislosti?

Trpiaci Jób (Job 1, 6-22)

 • Bohoslužba slova. Jóbova tragédia.
 • Boh na adresu Jóba hovorí satanovi: A Pán mu vravel: „Všimol si si môjho služobníka Jóba? Niet mu podobného na zemi. Je to človek jednoduchý a priamy, bojí sa Boha a chráni sa zlého.“ Jób – pokorný človek, priamy, má v úcte Boha a snaží sa žiť čnostný život.
 • Tragédia v Jóbovom živote. Prišiel o deti, prišiel o majetok. A jeho reakcia? Čítame ďalej: „Tu Jób vstal, roztrhol si rúcho, oholil si hlavu, padol na zem, klaňal sa a riekol: ,Nahý som vyšiel z lona svojej matky a nahý sa ta vrátim. Pán dal, Pán vzal; stalo sa, ako sa Pánovi páčilo. Nech je zvelebené meno Pánovo.´ Pri tomto všetkom Jób nezhrešil svojimi ústami a nevyriekol nič hlúpe proti Bohu,“ dodáva svätopisec.
 • Čo si môžeme všimnúť na Jóbovi? Aj keď prežíva hlbokú tragédiu, zostáva aj naďalej pokorným človekom. Nerozumie svojmu údelu, ale snaží sa chápať súvislosti. Tou súvislosťou je Boh. Jób je veriacim človekom, dôveruje Bohu a aj v tejto nesmierne ťažkej chvíli verí, že toto všetko má svoj zmysel.
 • Jób má tisíc dôvodov hnevať sa na Boha, búriť sa voči nemu, zanechať ho, má tisíc dôvodov hľadať únik v riešeniach, ktoré sa ponúkajú tu a teraz, tu a teraz vyriešiť svoj problém, tu a teraz na problém zabudnúť a zamiesť ho pod koberec. Jób tak nerobí, aj keď mu nie je ľahko.
 • Jób v tejto neľahkej situácii zostáva sám. Ešte aj jeho žena ho navádza: „Ešte stále sa držíš svojej dokonalosti? Prekľaj Pána a zhyň!“ On jej však povedal: „Hovoríš, ako len hlúpe ženy hovoria. Azda máme len dobré brať od Pána, a zlé by sme prijať nemali?“ a svätopisec dodáva: „V tomto všetkom Jób nezhrešil svojimi ústami.“

Nuž aký je Jób? Jób je múdrym človekom. Čo je podstatou Jóbovej múdrosti?

 1. Jób je čnostným človekom. Čnosť je stála dispozícia konať dobro. Jób je naučený konať dobro, má to vo svojej krvi a tak sa chráni najväčšiemu zlu, ktorým je hriech.
 2. Jób je vzdelaným človekom a dobre pozná históriu svojho národa. Dobre vie, ako Pán počas stáročí viedol jeho predkov.
 3. Jób je skromným človekom, lebo aj napriek strate majetku, nelipne na ňom. Vie, že majetok je iba prostriedok a že k životu stačí málo.
 4. Jób je pokorným človekom, lebo aj napriek strate svojich detí a nesmiernej bolesti, túto stratu prijíma. Uvedomuje si, že deti nepatria jemu. On ich s manželkou dostal iba načas. Jób vie, že raz by tak či tak deti vzlietli na vlastné krídla a opustili by rodné hniezdo.
 5. Jób je priamym človekom. Z jeho príbehu vieme, že Jób sa nebojí klásť Bohu otvorené otázky.
 6. Jób je múdrym človekom, lebo dokáže spojiť svoje vedomosti do jedného celku, lebo rád slúži a pomáha, lebo si nezamieňa prostriedky s cieľom, nekoná unáhlene a skratovo, lebo vždy a za každej okolnosti dôveruje Bohu, že všetko, čo do jeho života Boh dopustí, má svoj zmysel, aj keď Jób tomu všetkému nerozumie.
 7. Jób je múdrym človekom, lebo jeho život sa opiera o Boha a na všetko vo svojom živote sa snaží dívať Božími očami, a tak sa snaží chápať súvislosti, aj keď ich nechápe.
 8. Jób je múdrym človekom, lebo miluje Boha. Svätopisec píše: „Počiatok múdrosti je bázeň pred Pánom.“ Nie báť sa Boha, ale mať bázeň pred Pánom. Bázeň pred Pánom ho vedie k bázni a úcte voči človeku. A v tom spočíva ozajstná múdrosť.

Aké má znaky naopak nemúdrosť? Podobenstvo o boháčovi, ktorý mal veľa majetku, ktorý sa uspokojil s hľadaním vo svojom živote. Ktorý videl iba seba samého a nevidel druhých. „Duša moja, jedz, pi a hoduj…“ Blázon, ešte túto noc požiadajú o tvoj život. A to, čo si si nahonobil, čie bude?

A tak stačí byť iba vzdelaným človekom? Neboli to vzdelaní ľudia, ktorí vymysleli bomby a antikoncepčné tabletky? Chápali súvislosti?

Ako pretaviť vzdelanie v múdrosť? Vzťah s Bohom, úprimný vzťah s Bohom, život modlitby, ticha, adorácie, sviatosti, spoločenstva a služby.

Kto je to teda naozaj  múdry človek? Človek chápajúci súvislosti a pripravený pre nezištnú službu. Človek, ktorý prijíma aj toho najmenšieho v Ježišovom mene.    (Lk 9,46-50)

 

Jozef Žvanda

Foto: Jozef Žvanda