Skip to content Skip to footer

Sorry, že to tak poviem: Zdvihnite z gauča od počítačov svoje “rite” a uveríte!

Malé spoločenstvá, resp. stretká alebo malé skupinky, sme rozbehli v utorok večer 2. októbra 2018 na dvoch našich internátoch, na RUŽI a na C-Bloku. Tieto malé spoločenstvá majú obrovský význam pre našu vieru. Práve tu, tvárou v tvár, si môžu mladí ľudia, naši študenti vysloviť nevyslovené, môžu sa tu zdieľať so svojou vierou, so svojimi radosťami aj ťažkosťami, môžu klásť otázky a spolu hľadať odpovede. Každú skupinku moderujú vyškolení animátori a tí sú zase vedení a formovaní duchovnými otcami, či už doma vo farnosti, v diecéznych pastoračných centrách alebo u nás v UPaC.

V tomto akademickom roku, ale aj v tých nasledujúcich, sa chceme spoločne hlbšie ponárať do tajomstva Svätého písma. Vopred pripravené materiály pre stretká si animátori spoločne prejdú so svojim kňazom. U nás to bude mať na starosti duchovný otec Jozef Žvanda. Materiály pre stretká budú umiestnené aj na našej internetovej stránke a budú k dispozícii všetkým. Postupne sa budeme usilovať tieto stretká ponúknuť pre všetky internáty a prípadne aj pre študentov bývajúcich na privátoch. A nechceme zabudnúť ani na našich pedagógov.

Nuž máme nádej, že Božie slovo nám lepšie pomôže spoznať nášho priateľa Ježiša Krista. Cirkevný otec, Sv. Hieroným, raz povedal: „Kto nepozná Písmo, nepozná Krista!“ A my chceme Krista skutočne spoznať. Už sme sa neraz presvedčili, že Kristus je najlepším priateľom, že on nás nikdy nesklame.

Nuž sledujte ďalšie informácie na našej WEB stránke, prekonajte samých seba, zdvihnite z gauča od mobilov a počítačov svoje „rite“ a zakrátko uveríte, že Ježiš je najlepším priateľom, že s ním sa kráča lepšie nocou či dňom.

Čau, čau bambini!

Jozef Žvanda

Ilustračné foto: Študenti zo stretka na RUŽI

Foto: Jozef Žvanda.