Skip to content Skip to footer

Nie sme zlí…

…a ak sme, tak skôr sme slabí, sme slabí viac alebo menej. „Nie sme zlí“, spieva Jožo Ráž s Elánom a pokračuje: „…azda bývame bezradní, bez chýb nie je nik. Súdia nás, podľa účesov meritkom póz a v nás je viac.“ A v refréne priam kričí: „Ó nie sme zlí, nie sme zlí, nie sme zlí, kto to vysvetlí, kto to vysvetlí, že nám záleží, záleží, záleží na tom ako žiť podľa tvrdých právd stále žiť.“ Ktorý maturant by si nespomenul na svoju stužkovú a na túto pieseň, ktorú tam vtedy pred svojimi učiteľmi a rodičmi  spieval z plného hrdla?

Nie sme zlí, chcem to preniesť aj na nás kňazov, nie sme zlí. Ak sme, tak sme možno slabí, niekedy viac, niekedy veľmi, niekedy menej. No nie sme zlí, ale skôr slabí.

Dnes v noci sa mi snívalo o mojich spolužiakoch kňazoch. V tom živom sne sme mali stretnutie po dvadsiatich rokoch, lebo pred dvadsiatimi rokmi sme boli vysvätení. A bol medzi nami aj otec biskup. A veľmi sme sa tešili. A je to tak aj v našom živote. Dva roky po našej kňazskej vysviacke padol návrh, aby sme sa spolu stretávali a odvtedy to stále tak robíme. Raz v mesiaci si nájdeme čas, aby sme mohli byť spolu, spolu sa pomodliť, niečo si zajesť, vyrozprávať sa, vzájomne sa potešiť, vyplakať sa. Aj z našich stretnutí viem, ako sa všetci snažia, ako sa veľmi snažia milovať Pána Boha a milovať svoje ovečky. Aj keď sú, aj keď sme slabí. No nie všetci sa stretávame. Niektorí z nás sa po istom čase rozhodli kráčať inou cestou. Nie, nebolo to správne, no čosi sa v ich životoch stalo, čosi ich zlomilo a nasmerovalo inam. Stále sú však v našich srdciach a my, čo sme zostali, sa za nich denne modlíme. A raz sa vrátia, určite sa raz v pokore sĺz vrátia a ich hriech sa stane tou šťastnou vinou, pre ktorú k nám prišiel taký vznešený Vykupiteľ. Vrátia sa, lebo Božie povolanie je neodvolateľné.

Nie sme zlí, aj keď sme slabí.

Pán nás poslal do svojej žatvy, kde je málo robotníkov. Poslal nás tam aj slovami dnešného evanjelia:  „Kto vás počúva, mňa počúva, a kto vami pohŕda, mnou pohŕda. Kto však pohŕda mnou, pohŕda tým, ktorý ma poslal.“ Pán nám daroval kňazské povolanie a poslal nás hlásať evanjelium, radostnú zvesť. Evanjelium je Ježiš Kristus, on je najväčším darom pre ľudstvo, On, Boží Syn, Boží Baránok, ktorý sa za nás obetoval, aby nás vykúpil. On, Boží Baránok, ktorý sa nám denne dáva v Božom slove, v Eucharistii, Boží Baránok, ktorý svojou krvou vo sviatosti zmierenia zmýva z nás naše hriechy. Nie sme zlí, aj keď sme slabí.

No sú ľudia, pre ktorých sme zlí.

Sme pre nich zlí, lebo:

  1. Hlásame evanjelium, ktoré je spásou pre človeka.
  2. Hlásame evanjelium, ktoré hovorí, že milovať znamená obetovať sa a nezištne sa darovať.
  3. Hlásame evanjelium, ktoré pomenuje veci správnym slovom: zlo bude vždy zlom a nikdy dobrom a zabitie nevinného dieťaťa pod srdcom matky, čiže potrat, bude vždy vraždou, nie umelým prerušením tehotenstva. Korupcia je zločinom a nevyplatiť robotníkom spravodlivú mzdu je do neba volajúci hriech.
  4. Hlásame evanjelium, ktoré hovorí, že po Bohu a po dare života, je manželstvo a rodina pre ľudí najväčším darom, že deti potrebujú milujúcich rodičov, ktorí zároveň potrebujú hlboko milovať Pána Boha, lebo ľudská láska, ak sa neživí Božou láskou, ľahko vyprchá.
  5. Hlásame evanjelium, ktoré hovorí, že skutočnými osobnosťami sú statoční ľudia, nenápadní, svedomití ľudia, otcovia a mamy, učitelia, inžinieri, kňazi, či lekári alebo murári a panie upratovačky, ktorí si zodpovedne plnia svoje povinnosti, svoje deti vychovávajú s láskou a učia ich milovať Boha, ľudí, seba samých a tento svet.
  6. Hlásame evanjelium, ktoré hovorí o odpustení a milosrdenstve a o tom, že peniaze, majetok a nič na tomto svete nikdy nemôže byť pre nás cieľom.
  7. Hlásame evanjelium, ktoré nás pozýva budovať spoločenstvo a byť spolu, a tak individualizmus, egoizmus a sebectvo nemá mať v našom živote miesto.
  8. Hlásame evanjelium, ktoré hovorí, že čistota a nevinnosť sú nesmiernymi darmi, že takýmto darom je aj ľudská sexualita a jej zneužívanie vo filmoch a reklamách a podsúvanie mladým antikoncepciu, alkohol či iba zábavu a hry, je zločinom, ktorý ničí nevinné srdcia mládeže.

Hlásame evanjelium, ktoré…

…ktoré je spásou, ktoré však nenávidí nepriateľ človeka, diabol, satan, ten starý pes. Diabol nenávidí evanjelium, nenávidí Krista, nenávidí kresťanov, nenávidí nás, Kristových kňazov. Preto je to diabol, ktorý bude podnecovať srdce človeka skrze nevinnú a prešpekulovanú rétoriku, aby nenávidel nás, Kristových kňazov, aby kňazov zosmiešňoval, aby kňazov spochybňoval, aby v kňazoch videl iba zlo, aby kňazmi pohŕdal, aby pohŕdal Katolíckou cirkvou, aby všetko rozvrátil a spochybnil, aby zbavil človeka všetkých oporných bodov a napokon, aby im vzal Boha a nádej. Ale Boh je silnejší. A ak je Boh za nás, tak kto je proti nám?

Nuž nie sme zlí, sme možno slabí, ale nie zlí. A tak Kristus dnes na adresu nás pastierov a vás, našich ovečiek, hovorí: „Kto vás počúva, mňa počúva, a kto vami pohŕda, mnou pohŕda. Kto však pohŕda mnou, pohŕda tým, ktorý ma poslal“ (Lk 10,16).

Jozef Žvanda

Foto: Jozef Žvanda