Skip to content Skip to footer

Vy ste soľ zeme – Soľ láskavosti, soľ evanjelia, soľ odpustenia a soľ služby…

Toto sú slová z Ježišovej reči na vrchu, ktorá začína Blahoslavenstvami.  Ježiš ich vyslovil nie len na adresu tých, ktorí ho vtedy počúvali, ale ponad celé stáročia aj smerom k ľuďom všetkých dôb. Prečo použil Ježiš práve príklad soli?

Soľ sa v logike človeka môže javiť bezvýznamná, ako to krásne zobrazuje aj úvod známej rozprávky Soľ nad zlato. No postupné rozuzlenie rozprávkového príbehu ukazuje na jej nepredstaviteľnú a nenahraditeľnú hodnotu. Nuž ako je to s tou soľou?

Soľ je slaná a jedlu dodáva správnu chuť. Stačí jej iba malá štipka, aby jedlo dostalo svoje čaro. Aj Ježišovi poslucháči sú často iba malým spoločenstvom, malým stádočkom. No svojim spôsobom života môžu svetu prinášať správnu chuť. Čo je tou vlastnosťou soli života, ktorá ochucuje život? Je to láskavosť. Ježišovi nasledovníci majú ochucovať svet svojou láskavosťou. Niekedy jej stačí iba štipka a veci sa menia…

Soľ konzervuje a uchováva jedlo. Je vlastnosťou soli, že uchováva jedlo pred skazou. Soľ tak robí veľkú službu človeku, keď mu chráni pokrm. Tým čo uchováva dobré veci, ozajstné hodnoty života, je  pravda evanjelia. Ak Ježišovi poslucháči počúvajú evanjelium a potom ho aj žijú, odráža sa to na ich živote. Nemožno si nevšimnúť, že títo ľudia, hoci ich nie je veľa, že títo ľudia si vážia život, vážia si človeka, vážia si manželstvo a rodinu, s láskou prijímajú deti a vychovávajú ich, vedia sa radovať, ale aj smútiť. No nepodľahnú beznádeji. Títo ľudia sú si vedomí aj svojich slabostí, no snažia sa dôverovať Bohu, a tak vďaka žitému evanjeliu uchovávajú pre ľudstvo zdravého človeka so zdravými hodnotami a vzťahmi.

Soľ roztápa ľady. Zvlášť teraz v zime si bezpečnosť na cestách nevieme predstaviť bez toho, aby neboli cesty posypané soľou. Soľ roztápa ľady. Tou soľou, ktorou majú Ježišovi nasledovníci roztápať ľady ľudského života, je odpustenie. Iba odpustenie roztápa bariéry a chladné vzťahy medzi ľuďmi, nie obyčajné odpustenie, ale odpustenie, ktoré ide až do krajnosti, odpustenie našim nepriateľom. Sám Ježiš to raz ukáže na kríži.

Soľ očisťuje, dezinfikuje. Soľ sa tak isto používa na dezinfekčné účely. V minulosti, keď sa šíril mor, bola soľ jedným z najdôležitejších dezinfekčných prostriedkov. Čo je tou evanjeliovou vlastnosťou soli, ktorá očisťuje? Je to služba. Tí, ktorí počúvajú Ježiša, nasledujú ho v nezištnej službe. Nezištná služba človeka vnútorne uzdravuje a očisťuje. V službe nadobúda radosť a jeho tvár žiari svetlom.

Soľ láskavosti, soľ evanjelia, soľ odpustenia a soľ služby sú vzácnymi darmi, robia život ozajstným životom a otvárajú brány pre večný život. Je dobré ak tí, čo nasledujú Krista, stávajú sa pre tento svet soľou života.

Jozef Žvanda