Skip to content Skip to footer

On je živý 2017

V dňoch  3. – 5. 2. 2017 sa konalo na nitrianskom agrokomplexe stretnutie mládeže pod záštitou komunity Emanuel s názvom On je živý. Téma tohtoročného stretnutia bola – ,,Ako si ty mňa poslal na svet, aj ja som ich poslal do sveta.“ (Jn 17, 18)

Program bol rozdelený do troch dní, začínal v piatok o 17:00 sv. omšou a končil v nedeľu o 11:30 taktiež sv. omšou, ktorú celebroval  bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko. Okrem sv. omší nás povzbudili aj svedectvá (napr. svedectvo známeho tanečníka Tomáša Surovca),  taktiež prednášky (hlavnú prednášku mal  o. Max Kašparú – český kňaz a psychiater), hudobné skupiny (Lamačské chvály a Music of Miro Jilo).  Vrcholom programu bol sobotňajší večer milosrdenstva, kedy bol medzi nami prítomný Ježiš v oltárnej sviatosti a tento program mal viac možností, či už stráviť chvíle tichej adorácie pred sviatostným Kristom alebo možnosť svätej spovede alebo diakonských a rodičovských požehnaní i modlitby príhovoru.

Osobná skúsenosť Márie:

Zúčastnila som sa stretnutia On je živý druhý krát. Bol to pre mňa veľmi vzácny a pokojný čas stretnutia so živým Bohom, a zároveň veľmi potrebný čas, keďže január bol dosť náročný a vyčerpávajúci vďaka skúškam a štátniciam. Z celého programu ma najviac oslovili 2 časti. Tou provou bola prednáška o. Maxa Kašparů k téme, kde hovoril o tom, ako Ježiš je živý a je tu vždy s nami, no naša viera nemusí byť vždy živá, môže byť aj mŕtva. Pri tom rozlíšil dva rozdielne pojmy – vedieť a naučiť sa. Vedieť znamená, mať vedomosti o Ježišovi, mať ho ,,v hlave“, no vtedy človek o ňom vie skôr ako o historickej postave spred 2000 rokov. Viera takéhoto človeka sa dá považovať za mŕtvu. Opakom je pojem naučiť sa, to znamená mať Ježiša v srdci, poznať ho, znamená to mať Ježiša v krvi. Takáto viera je živá. Ak nezavesíme svoj život na Krista, potom ho môžeme zavesiť na klinec. Ďalej sa o. Max vyjadroval aj na tému manželstva. Hovoril že dnešné manželstvá sa neriadia prirodzeným zákonom (čiže desatorom), ale prírodným zákonom. Pretože vo svete vládne relativizmus, niektorí tvrdia že Amerika je zemou neobmedzených možností, je to práve naopak – žijeme vo svete nemožných obmedzeností a potom sa čudujeme, že sa toľko manželstiev rozpadá. Manželstvo, aby bolo pevné, treba podobne ako dom postaviť podľa olovnice a nie podľa kyvadla.

Druhou časťou, ktorá sa ma dotkla, bol večer milosrdenstva. Stretnutie z tváre do tváre so živým Ježišom. Bolo to veľmi intenzívne stretnutie. Počas tohto večera zaznelo aj svedectvo jedného pátra, redemptoristu, ktorí povzbudil mladých, nebáť sa odpovedať na Božie volanie aj do zasväteného života: ,,Netreba toto rozhodnutie odkladať na zajtra, na 12:00 či 15:00. Treba toto rozhodnutie urobiť dnes, práve tu na tomto mieste, mnohých z vás možno volá Pán práve tento večer, nebojte sa mu dať svoje áno“. Potom zazneli v krátkosti príbehy mnohých svätých, ktorých si Boh vyvolil, hoci sa cítili slabí a nehodní. Veď Boh si vyberá tých, ktorí sú v očiach sveta slabí, blázniví, nepotrební, aby sa v nich mohol osláviť.

Osobná skúsenosť Zuzany:

Z bohatého programu stretnutia ma oslovila prednáška Maxa Kašparů. Počas prednášky odznelo viacero myšlienok. Najviac však apeloval na vzťah človeka s Bohom. Berieme Ježiša len ako historickú postavu, alebo je pre nás niečím viac, niečím osobným. Často krát zdôrazňoval, aby sme neboli mŕtvymi kresťanmi, iba tými „na papieri“, nepraktizujúci. Ale aby sme poznali Krista a žili život s ním. Naša odpoveď na Božie volanie má znieť: áno Pane, tu som, idem do toho ale s Tebou. Biblický text o vzkriesení Lazára nám ukazuje vzťah Boha s človekom. Ježiš sa znova zachvel a pristúpil k hrobu. Bola to jaskyňa uzavretá kameňom. Ježiš povedal: „Odvaľte kameň!“ (Jn 11, 38-39). Mohol Ježiš odvaliť kameň? Mohol. Ale on chcel, aby to urobil človek. Potrebné je uvedomiť si, že Ježiš túži po spolupráci s každým z nás.

Dobrou ponukou boli aj workshopy na rôzne témy, napr.: Kresťan vo svete, Kresťan a úspech, Mám skoro 30 a som stále sám. Boh na mňa zabudol?, Byť kresťanom v Iraku. Taktiež bola predstavená Evanjelizačná škola v Ríme s jej aktivitami.

Počas večera sme mali možnosť pristúpiť na osobitné požehnanie olejom, modlitbu príhovoru, rodičovské požehnanie. Je nádherné prijímať Božiu milosť a tiež vidieť mladých, rodičov, deti ale i seniorov, ktorí uctievajú a chvália Boha.

Mária Hudecová a Zuzana Vnuková