Skip to content Skip to footer

Rozlet do letného semestra AR 2016/17

Ani sme sa nenazdali a vstupujeme do ďalšieho semestra.

V letnom semestri nás môže inšpirovať 100. výročie od zjavenia Panny Márie vo Fatime. Ku posolstvu Panny Márie z Fatime by sme sa chceli zastaviť pri mládežníckych sv. omšiach.

Chceli by sme vás pozvať do tém podujatia Hosť na KU, kde zaznejú okruhy z biblickej archeológie, teológie tela, histórie Slovenska, spirituálnej teológie, fundamentálnej teológie i morálnej teológie.

Od začiatku letného semestra vám chceme v spolupráci s Modlitbovým spoločenstvom ponúknuť evanjelizačný kurz „Nasleduj Krista“, ktorý bude  dobrou ponukou pri rozvoji osobného vzťahu s Bohom.

Špeciálnou ponukou budú prednášky v rámci Školy rodiny, ktoré budú prednášať manželia zo spoločenstva Saleziánskych dobrovoľníkov a budú sa venovať úcte k životu, kresťanskej výchove a spiritualite rodinného života.

Stredom letného semestra bude pôstne obdobie, ktoré začína začiatkom marca a veľkonočný čas.

Chceme  vám ponúknuť aj kultúrne podujatia, ktoré budú v druhej polovici februára – Svätový ples a koncom apríla – Sedliacka veselica.

Presné informácie o podujatiach UPaC nájdete na www.upac.sk alebo na nástenkách.

Prajeme vám, aby nový semester bol radostným vykročením po boku Panny Márie ku osobnej zrelosti a rastu vo viere.

o. Róbert Slotka

Foto: Internet