Skip to content Skip to footer

Vitráž na Kaplnke sv. Alberta

Finančné dary môžete zasielať aj priamo na:
číslo účtu Univerzitného pastoračného centra J.Vojtaššáka

432 00 30 506/3100, Ľudová banka a. s. Volksbank
variabilný symbol: 2010poznámke  uveďte: dar (prípadne aj meno darcu)

Za všetkých darcov budú odslúžené sv. omše.