Skip to content Skip to footer

P. ŠTEFAN HALIENKA SJ ODIŠIEL K OTCOVI…

24. júna 2010 o 19:55 hod. odišiel k nášmu Nebeskému Otcovi,

kňaz Spoločnosti Ježišovej, univerzitný kaplán,

páter Štefan Halienka.

So zosnulým pátrom Halienkom sme sa rozlúčili
v pondelok 28. júna o 14.00 hod. v Ružomberku.

Svätej omši v jezuitskom kostole Povýšenia sv. Kríža na Nám. Andreja Hlinku
predsedal spišský diecézny biskup Mons. František Tondra.
Telesné pozostatky boli  uložené do hrobky jezuitov na ružomberskom cintoríne.

“Odpočinutie večné daj mu, ó Pane, a svetlo večné nech mu svieti!”

Náš páter Štefan ukončil svoju životnú púť, ale ostáva naďalej s nami v našich srdciach!

Veríme, že nám svojim príhovorom u Nebeského Otca bude aj naďalej pomáhať.

SPOMÍNAME… (Posledné dva roky pátra Štefana – vybrané z archívu UPaC)

Videozáznamy svedectiev pátra Štefana

“Vzkriesenie“ pátra Štefana (9.10.2009)

Pozdrav – list pátra Štefana – máj 2009

Foto – Návšteva u pátra Štefana – Ivánka pri Dunaji (9.3.2009)

Choroba a utrpenie je dar  (24.1.2009)

Môžete pridať do komentára spomienky na nášho kaplána UPaC, pátra Štefana…

Oznámenie Spoločnosti Ježišovej

Dňa 24. júna 2010 v Ivanke pri Dunaji odovzdal svoju dušu Pánovi páter Štefan Halienka SJ. Vo veku nedožitých 70 rokov dokonal uprostred rehoľnej komunity Seniorátu Spoločnosti Ježišovej, po dvojročnom zápase s ťažkou chorobou. Nech ho dobrotivý Pán, ktorému slúžil, prijme do trvalej radosti!

 P. Štefan Halienka sa narodil 12. 8. 1940 v Potvoriciach, okr. Trenčín.  Pochádzal z roľníckej rodiny, ako štvrtý z ôsmich súrodencov. V r. 1959 zmaturoval na pôdohospodárskej technickej škole v Novom Meste nad Váhom. Po základnej vojenskej službe pracoval 24 rokov v Pôdohospodárskom projektovom ústave v Bratislave a 7 rokov v Západoslovenských vodárňach a kanalizáciách. Po 25 rokoch angažovania sa v laickom apoštoláte ako vedúci mládežníckych spoločenstiev v ňom dozrelo rozhodnutie pre rehoľný život a v roku 1992 vstúpil do noviciátu Spoločnosti Ježišovej v Trnave. Kňazskú vysviacku prijal 27. 6. 1998 v Bratislave z rúk Mons. Dominika Tótha a nastúpil do pastoračnej služby v jezuitskom kostole Ružomberku. Od r. 2001 slúžil ako univerzitný kaplán študentov Katolíckej univerzity v Ružomberku. Mládeži dával duchovné cvičenia a organizoval podujatia, ako napr. púte na Svetové dni mládeže v r. 2000 do Ríma a v r. 2008 do Sydney. V roku 2003 zložil posledné sľuby v Spoločnosti Ježišovej. Po celý svoj život bol priateľom mladých, ktorých strhával za Kristom svojím príkladom. Bol aktívnym horolezcom, fotografom a milovníkom prírody.

So zosnulým pátrom Halienkom sa rozlúčime v pondelok 28. júna o 14.00 hod. v Ružomberku. Svätej omši v jezuitskom kostole Povýšenia sv. Kríža na Nám. Andreja Hlinku bude predsedať spišský diecézny biskup Mons. František Tondra. Telesné pozostatky budú potom uložené do hrobky jezuitov na ružomberskom cintoríne.

zdroj: www.jezuiti.sk