Skip to content Skip to footer

Urobiť krok k manželstvu a k úcte voči životu

V piatok (22.2.2019) prebiehal v priestoroch UPaC kurz – Žena, poznaj seba, muž, poznaj ženu, ktorý lektorsky viedol MUDr. František Orlovský.

Vo svojich prednáškach sa zameral na odkrytie súčasnej situácie na Slovensku v problematike úcty k životu a v manželstvách, otvorene rozobral metódy zabraňovania tehotenstva s dôsledkami, pričom sa zameral na prirodzené metódy plánovania rodičovstva s praktickým zaznačením ženského cyklu.

Ročne je na Slovensku vykonaných okolo 7 500 potratov na operačných sálach, okolo 21 000 potratov spôsobených použitím antikoncepčných prostriedkov a 51 000 potratov ako dôsledok umelého oplodnenia.

Pán doktor spomenul prorockú myšlienku kard. Jozefa Tomku, ktorú odprezentoval na prvom Kongrese o humanizácii spoločnosti v roku 1998, keď poznamenal, že celými dejinami prechádza sínusoida úrovne úcty k hodnotám života a lásky. Tam, kde zaznamenala klesanie, tam spoločnosť upadala.

Všetky prednášky boli odovzdaním múdrosti encykliky pápeža sv. Pavla VI. – Humanae vitae, boli podložené odbornými poznatkami, osobným svedectvom a skúsenosťami i sprevádzané pomocou pri spoznávaní diela Stvoriteľa v cykle ženy.

Text a foto: Róbert Slotka