Skip to content Skip to footer

Hosť na KU: Boží dotyk v Paname

Dňa 10.2.2019 sa v rámci prednáškového cyklu Hosť na KU uskutočnila prednáška pod názvom SDM Panama hlboko v srdci. Hosťom otca Róberta Slotku bol univerzitný kaplán otec Jozef Žvanda Svoje svedectvo nám prišli porozprávať aj študent Dominik Kadlečík a doc. PhDr. Ing. Emília Janigová, PhD.

Prečo Svetové dni mládeže?

Otec Jozef, spolu so sedemnásťčlennou partiou mladých pútnikov v Paname strávil celé tri týždne: krátky čas oddychovali v meste Panama City, zúčastnili sa na Dňoch v diecéze v meste Santiago de Veraguas a na SDM v Panama City a posledný týždeň strávili cestovaním po Paname a Kostarike. Návšteva Panamy bola tak bohatá na zážitky, že otec Jozef o nich dokáže hovoriť celé hodiny, v tejto prednáške sa však zameral na duchovnú stránku podujatia v kontexte vzniku a histórie SDM.

Hneď na úvod sa otec Jozef priznal, že Svetové dni mládeže zmenili celý jeho život a dali mu nový, radostnejší rozmer. Stalo sa to v roku 1991 na SDM v Čenstochovej, kde sa vybral tesne po skončení vysokoškolského štúdia. Bolo to krátko po páde železnej opony, takže bolo preňho kultúrnym šokom, keď odrazu dostal možnosť stretnúť sa s mladými ľuďmi z celého sveta a otvorene hovoriť o Bohu. Obzvlášť hlboko naňho zapôsobila vigília so Svätým Otcom Jánom Pavlom II. Práve tento hlboký zážitok spôsobil, že sa po krátkom čase rozhodol pre kňazské povolanie. Odvtedy sa zúčastnil všetkých svetových dní mládeže, s výnimkou SDM 1993, 1995 a 1997.

Svetové dni mládeže sú podľa slov otca Jozefa úžasným dielom Ducha Svätého, ktorý vanie kade chce, ako chce a kedy chce. Ich zakladateľom bol pápež, sv. Ján Pavol II., ktorý sa už ako kňaz a biskup rád obklopoval mladými ľuďmi a tak bolo len otázkou času, kedy spustí nejaký medzinárodný projekt. Príležitosť sa naskytla, keď OSN vyhlásila rok 1985 za svetový rok mladých. Svätý Otec následne mladým napísal apoštolský list pod názvom Vždy pripravení, prostredníctvom ktorého zahájil pravidelnú pastoráciu mládeže a pravidelné stretnutia, ktoré sa od tých čias konajú jednak na celosvetovej úrovni, a jednak na úrovni diecéz. Podľa slov pápeža sv. Jána Pavla II., SDM vznikli na podnet samotných mladých ľudí, ktorí hľadajú odpovede na nespočetné množstvo otázok. Zároveň je to stretnutie Boha a človeka, a to vo vertikálnom rozmere (Boh a ja) a v horizontálnom rozmere (ja a ja, ja a ty). SDM sa postupne vyprofilovali na dva týždne spoločne stráveného času, stretnutí, rozhovorov, modlitby a slávenia Eucharistie, času, kedy mladí ľudia dostávajú príležitosť uvedomiť si svoju hodnotu, svoj pôvod a originalitu.

Panama nesklamala

SDM v Paname sa ničím nelíšili od predchádzajúcich celosvetových stretnutí mládeže: mali svoje logo, hymnu aj putovný kríž. Tradíciou SDM je aj posolstvo Svätého Otca. Tentokrát to boli slová „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova“ (Lk 1, 38). Každému celosvetovému stretnutiu mládeže predchádza príprava účastníkov, tí naši sa stretli v októbri a v decembri 2018 na pôde Katolíckej univerzity v Ružomberku. Súčasťou prípravy na SDM v Paname bolo aj národné stretnutie P18 v Prešove. V roku 1997 sa v Paríži zrodila tradícia takzvaných Dní v diecéze, kedy sa týždeň pred samotným podujatím mladí ľudia spolu s kňazmi rozídu po mestách a dedinách v celej krajine a prežijú pár dní v spoločenstve s miestnymi obyvateľmi. V prípade našej skupinky to bola návšteva mesta Santiago de Veraguas.

Panama leží na pomedzí Strednej a Južnej Ameriky. Obe časti kontinentu symbolicky spája most s názvom Amerika v Panama City, veľkolepom hlavnom meste, v ktorom sa snúbi bohatstvo aj chudoba. Je to multikultúrna krajina, ktorá žije z turizmu, má nádherné pláže a lacnú a prakticky riešenú dopravu, o čom sa slovenskí účastníci mohli presvedčiť už počas prvých štyroch dní, ktoré strávili v Panama City. Kamkoľvek zavítali, Panamčania ich prijímali s otvorenou náručou, hoci vôbec netušili, kde sa Slovensko nachádza. Miestni obyvatelia žijú skromne, sú srdeční, ale aj vzdelaní a hrdí na svoju kultúru. V rámci Dní v diecéze sa otec Jozef so svojou skupinkou okrem iného zúčastnil na veľkom sprievode, ktorý sa za normálnych okolností koná v novembri pri príležitosti dňa nezávislosti Panamy. Práve tu bolo možné pozorovať rozmanitosť krojov a jednotlivých kultúr, ale napríklad aj školských dychových kapiel z celého okolia. Najkrajším momentom Dní v diecéze však podľa slov otca Jozefa bola možnosť zažiť spoločenstvo s miestnymi veriacimi, preniknúť do atmosféry v rodinách, a tak „vstúpiť do ich topánok“.

Posolstvo SDM 2019

Samotné Svetové dni mládeže sa konali 22.-27.1.2019 v Panama City. Ich súčasťou boli katechézy, ktoré Slováci absolvovali spolu s českými pútnikmi vo farnosti svätého Jána, privítanie Svätého Otca, spoločné slávenie Eucharistie, adorácia, modlitba svätého ruženca a krížovej cesty a záverečná vigília. Najkrajším zážitkom pre otca Jozefa bola úvodná svätá omša s miestnym arcibiskupom. Keď sa ozvala prvá pesnička, pocítil obrovskú radosť a Boží dotyk.

Celým podujatím sa niesla myšlienka súhlasu Panny Márie podriadiť sa Božej vôli, ako o ňom píše evanjelista Lukáš. Počas svojho úvodného príhovoru Svätý Otec zdôraznil dôležitosť aspektu stretnutia: prišli sme z rôznych kultúr a spoločenstiev, máme rozdielnu históriu, ale spája nás Kristus a jeho láska. Naopak, Zlý nás rozdeľuje a chce z nás urobiť budovateľov múrov. Pravá láska harmonizuje a buduje mosty. Aj Mária dokázala odovzdať život Božej vôli a vyjadriť svoj súhlas. Od nás sa žiada to isté: prepožičať Bohu svoje ruky tak, ako to urobila Mária, darovať svetu seba a svoje srdce“. V centre pozornosti tu však stála aj bolesť. Kládol sa na ňu dôraz hlavne počas krížovej cesty, na konci ktorej Svätý Otec predniesol skľučujúcu modlitbu a odovzdal Bohu všetky naše ťažkosti, ale aj počas záverečných svedectiev. K davu pútnikov tu prehovorili rodičia, ktorí vychovávajú dieťa s downovým syndrómom a mladý muž, ktorý sa vyliečil z drogovej závislosti, ale nemá rodinu, spoločenstvo, prácu ani vzdelanie. Svätý Otec v tejto súvislosti poukázal na skutočnosť, že zo sveta nie je možné odstrániť bolesť, lebo ani Ježiš neuzdravil všetkých svojich súčasníkov. Svet preto potrebuje ľudí, ktorí sú ochotní slúžiť mu a pomáhať, teda povedať áno Božej vôli. Každý chorý a starý človek má svoju dôstojnosť a Ježiš sa nám často prihovára cez ľudí, s ktorými nechceme mať nič spoločné. Panna Mária, hoci nebola zaregistrovaná na sociálnych sieťach, mala veľký vplyv na dejiny a podobne vplyvní môžeme byť aj my, keď dáme Bohu svoj súhlas.

Na záver Svätý Otec vyhlásil čas a miesto konania nasledujúcich Svetových dní mládeže – bude to v portugalskom Lisabone v roku 2022. Držíme palce otcovi Jozefovi, aby sa nám so svojimi zážitkami prihovoril aj o tri roky.

 

Slavomíra Matlová

Foto: Róbert Slotka