Skip to content Skip to footer

Vysokoškolská mládežnícka svätá omša – Návrat do Panamy, Pondelok 19.02.2019

V dnešnom prvom čítaní sme svedkami tajomstva neprávosti, tajomstva vraždy, tajomstva bratovraždy. V tomto tajomstve neprávosti žiarlivý Kain zabije svojho spravodlivého brata Ábela. Po tomto krutom a bezcitnom skutku oslovuje Boh Kaina: „Kde je tvoj brat Ábel?“ On odpovedá: „Neviem. Čo som ja strážca svojho brata?“ (Gn 4, 1-25)

„Áno, Kain, si strážcom svojho brata a máš ním byť po všetky dni svojho a jeho života. Áno, Kain, nemôže ti byť jedno, kde je tvoj brat a čo sa s ním deje. Áno, Kain si strážcom svojho brata a máš ním byť, máš byť strážcom každého človeka, zatiaľ čo ty, Kain, stal si sa bratovrahom a svojho brata si kruto zabil. Prečo si to, Kain, urobil?“

Aj ja som strážcom svojho brata, strážcom svojej sestry. A nemôže mi byť jedno, čo s ním je a kde sa nachádza, lebo obaja sme na jednej lodi. Tvoj brat je závislý na tebe a ty si závislý na svojom bratovi. Pre teba, človeče, je životne dôležité byť strážcom svojho brata, byť s bratom, so sestrou, stretávať sa s nimi, byť s nimi. Aj Pán si povolal takýchto bratov, apoštolov, aby nebol sám a aby boli s ním, aby denne s nimi zažíval stretnutie. Preto sám Pán prostredníctvom svojho Ducha inicioval toto stretnutie na Panamskom prieplave, Svetové dni mládeže Panama 2019. Prieplav spája dva oceány, toto stretnutie spája oceány našich ľudských svetov.

Táto téma stretnutia dominovala v úvodnom príhovore pápeža Františka vo štvrtok 24.01.2019 na bulváre Cinta Costera. „Prichádzame z rôznych kultúr a národov, hovoríme rôznymi jazykmi, nosíme rôzne odevy. Každý z našich národov prežil za rôznych okolností rôzne dejiny. Čím všetkým sme rôzni! Nič z toho nám však nezabránilo v stretnutí a v spoločne prežívanom šťastí,“ povedal František a pokračoval: „Je to možné, pretože vieme, že existuje niečo, čo nás zjednocuje – Niekto, kto z nás robí bratov… Vy to cítite a viete vytušiť, že „pravá láska neanuluje legitímne rozdiely, ale ich harmonizuje vo vyššej jednote,“ ako to 25. januára 2006 vo svojej homílii povedal emeritný pápež Benedikt XVI. Naproti tomu vieme, že otec lži má radšej ľud rozdelený a rozhádaný než ľud, ktorý sa učí pracovať spoločne. Podľa tohto kritéria sa rozlišujú ľudia na budovateľov mostov a budovateľov múrov. Budovatelia múrov rozsievajú strach a snažia sa ľudí zastrašiť a rozdeliť. Vy však chcete byť budovatelia mostov. Čím chcete byť?“, opýtal sa napokon mladých František a oni odpovedali: „Budovatelia mostov!“ „Správne ste sa to naučili!“, pochválil ich František.

Svätý biskup a mučeník, Oskar Romero, rodák z týchto krajov, rád hovorieval: „Kresťanstvo nie je celok právd, ktorým sa má veriť, zákonov, ktoré treba dodržiavať, alebo zákazov. Z tohto pohľadu vôbec nepriťahuje. Kresťanstvo je Niekto, kto ma má natoľko rád, že si želá a žiada moju lásku. Kresťanstvo je Kristus a znamená niesť ďalej želanie, pre ktoré dal život: mať rád tou istou láskou, akú On má rád nás.“

Pápež František ďalej v téme o stretnutí pokračoval: „Spýtajme sa: Čo udržuje našu jednotu? Prečo sme jednotní? Čo nás podnecuje, aby sme sa stretli? Istota vedomia, že sme boli milovaní láskou tak hlbokou, že nechceme a nemôžeme mlčať, láskou, ktorá nás nabáda odpovedať rovnako: láskou. Núti nás k tomu Kristova láska (porov. 2 Kor 5,14). Láska, ktorá sa nevnucuje a nedeptá, láska, ktorá neodsúva na stranu a neumlčuje, láska, ktorá neponižuje a nepodmaňuje. Je to Pánovho láska, každodenná, diskrétna a ohľaduplná láska, slobodná a oslobodzujúca láska, ktorá uzdravuje a pozdvihuje. Je to Pánova láska, ktorá pozná skôr výstupy než pády, zmierenie než zákazy, nové príležitosti než odsúdenie, budúcnosť než minulosť. Je to láska ruky podanej v službe a sebadarovanie bez vystatovania. Láska sa nenaparuje, je skromná a vždy podáva pomocnú ruku druhým. Táto láska nás dnes spája. Veríš v túto lásku?“, napokon sa spýtal mladých František a oni odpovedali: „SÍ – Áno“.

„Tú istú otázku a povolanie začula Mária. Anjel sa jej spýtal, či chce vo svojom lone uchovať toto želanie, prepožičať mu život a urobiť ho telom. Ona povedala: »Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova« (Lk 1,38). Mária dokázala súhlasiť. Dokázala dať život Božiemu želaniu. A to je to isté, čo sa chce od teba i teba, odo mňa: chceš, aby toto želanie ožilo? Chceš mu dať telo svojimi rukami, nohami, svojím pohľadom, srdcom? Chceš, aby ti Otcova láska otvorila nové horizonty a viedla nevídanými a netušenými, nepredstaviteľnými a nečakanými chodníkmi, ktoré rozradostňuje srdce, takže spieva a tancuje? Dokážeme povedať anjelovi ako Mária: “Sme služobníci Pána, nech sa nám tak stane …” Neodpovedajte teraz. Každý, nech si odpovie vo svojom srdci. Sú otázky, na ktoré sa odpovedá len mlčky.“„Drahí mladí, toto stretnutie odovzdáva nádej vďaka vašim tváram a modlitbám. Každý sa vráti domov s novou silou, ktorá sa rodí vždy, keď sa stretneme s druhými a s Pánom, aby sme naplnení Duchom Svätým pripomínali a uchovali pri živote ono želanie, ktoré z nás robí bratmi a ktoré cez naše povolanie nesmie v srdci sveta prestať. Nech sme kdekoľvek a robíme čokoľvek, môžeme vždy pohliadnuť hore a povedať: Pane, nauč ma milovať tak, ako si nás miloval ty. Chcete to zopakovať so mnou? Pane, nauč ma milovať tak, ako si nás miloval ty,“ napokon povedal pápež František.

Kain zabil svojho brata. Pán to mohol urobiť podobne, dychom svojich úst mohol v momente pomstiť Ábela. No Pán to neurobil. Pán poznačil Kaina nezmazateľným znakom, aby nik, kto Kaina stretne, aby ho nezabil. Už tu, na počiatku dejín ľudstva na podklade smutného príbehu bratovraždy, Pán naznačuje novú kultúru, kultúru života, kultúru stretnutia, kultúru budovania vzťahov, kultúru budovania mostov, kultúru milosrdenstva a odpustenia, ku ktorej mladých sveta viedol pápež František počas Svetových dní mládeže Panama 2019, kultúru, ku ktorej vyzval aj na záverečnej svätej omši v nedeľu 27. januára 2019 na Poli sv. Jána Pavla II. Už teraz, už dnes je potrebné, aby mladí žili svoju budúcnosť, už teraz v tomto okamihu ju majú naplno prežívať, už teraz majú vykročiť k svojim starým otcom, aby v kultúre stretnutia im starí otcovia vyrozprávali svoj príbeh a svoje sny, aby mladí boli staviteľmi mostov a budovateľmi kultúry stretnutia, aby mali priezračný pohľad a videli čisto a jasno dopredu. Na záver niekoľko otázok aj na nás, pápež sa pýta aj nás:

1.Či chcete byť budovateľmi mostov?

2.Či veríte, že spája nás Pánova láska?

3.Či dokážete povedať anjelovi ako Mária: „Sme služobníci Pána, nech sa nám tak stane!“?

4.Či dokážeme aj my povedať: „Pane, nauč ma milovať tak, ako si nás miloval ty!“?  

Text a foto: Jozef Žvanda