Skip to content Skip to footer

Slovko o otcovstve a materstve

V stredu  (20.2.2019) sme v letnom semestri AR 2018/2019 odštartovali Školu rodiny, ktorá ma napomôcť študentom KU ku blízkej príprave na manželstvo a rodičovstvo. V spomínanom termíne sme privítali manželov Paterekových – Štefana a Mariannu s témou: Radosť z dieťaťa, materstvo a otcovstvo. Manželia sú v manželstve 24 rokov, majú 4 deti.

Po krátkom predstavení hostí sme vstúpili do témy. Hostia nám priblížili rozličné postoje ku tejto téme, a predovšetkým sa zamerali na kresťanský pohľad, ktorý opierali o svoje skúsenosti. Na prednáške zazneli praktické rady, ako sa pripraviť na materstvo a otcovstvo:

  • dievčatá, pripravte sa na obetu…; nezabudnite, že na prvom mieste ste manželky a potom matky …, narodenie prvého dieťaťa je zlomové…
  • kúpanie detí je mužskou záležitosťou…; chalani, učte sa prijímať zodpovednosť; dobrým znakom chalana, ktorý chce vstúpiť do manželstva, nie je kvalitný mobil, ale príklepová vŕtačka…

V závere podujatia Marianna Pátereková povzbudila poslucháčov: „Neľutujem, že som 15 rokov bola z deťmi na materskej dovolenke.“

Ďalšia prednáška v cykle Škole rodiny sa bude venovať aktuálnemu a praktickému preventívnemu výchovnému systému v rodine (20.3.2019).

Text a foto: Róbert Slotka