Skip to content Skip to footer

Týždeň modlitieb za duchovné povolania, 16.-22.04.2018

Kto nám bude slúžiť, ak nebudeme mať kňazov? Kto nám bude sprítomňovať Krista v Eucharistii, ak už nebudeme mať kňazov? Čím sa sa budeme potom živiť? A ako nám Boh odpustí hriechy, keď už nebudeme mať kňazov?

A tak je tu dôležitá výzva: Modliť sa za nové duchovné povolania! Kiež by aj z našej Katolíckej univerzity v Ružomberku vzišli noví kňazi a nové zasvätené osoby.

Drahý Pane, prosím, vzbuď v srdciach našich mladých ľudí túžbu po duchovnom povolaní.