Skip to content Skip to footer

Slovo z Kaplnky, Pondelok 16.04.2018, Aby si zažil vôňu fialky, musíš ísť dole na kolená

Štefan plný milosti a sily, robil veľké divy a znamenia medzi ľudom… Všetci, čo sedeli vo veľrade, uprene naňho hľadeli a videli, že jeho tvár je ako tvár anjela. (Sk 6, 8-15)

Všetci tieto znamenia videli na vlastné oči.   No vlastná pýcha im nedovolila, aby v tomto mladom mužovi videli Božiu moc, ktorá cez neho tieto divy koná. Vlastná pýcha im nedovolila hlbšie sa nad tým všetkým zamyslieť. Vo svojom vnútri cítili, že ten mladík Štefan hovorí pravdu a dobre vedeli, že cez neho koná Boh. No zámerne to nechceli dať navonok najavo, aby ich nenazvali slabochmi, aby si nepokazili svoje pozície a vonkajší image. A pritom, keď hľadeli Štefanovi do tváre, videli, že jeho tvár je ako tvár anjela. Čo si zobrať pre seba z tejto situácie?

  1. Stojí zato byť pokorným a skromným človekom.

Pokorný a skromný človek sa nad svojim životom a nad všetkým tým, čo zažíva, zamýšľa a usiluje sa v tom vidieť hlbší zmysel. Pokorný človek dokáže vypočuť aj toho najmenšieho, lebo často aj cez maličkých hovorí Boh. Pokorný človek dobre vie: aby si objavil vôňu fialky, musíš sa pred ňou skloniť, musíš ísť dole na kolená, ako to spieva v jednej piesni Peter Nagy.

  1. Stojí za to byť čistým a nevinným.

Lebo ak si čistý od hriechu, môže do tvojho srdca bez zábran prenikať svetlo Ducha Svätého, a ty budeš správne chápať život a súvislosti v ňom. Štefan bol čistý a nevinný, a tak ho Boh naplnil milosťou a silou, takže nik nemohol čeliť jeho múdrosti. Čistota a nevinnosť je aktuálna pre každú chvíľu ľudského života, no zvlášť veľký význam má v období mladosti, keď si mladý človek buduje svoj charakter. Čistota a nevinnosť, aj sexuálna čistota, sú pre mladého človeka nevyhnutné. Ak takto mladí žijú, potom sa to odráža nielen na kráse ich charakteru, ale aj na kráse ich očí a tváre.

  1. Stojí za to robiť malé veci s láskou.

Každý z nás môže konať podobné divy, ako konal Štefan. Zvlášť my kresťania sme k tomu pozvaní. Keď denne počúvame Božie slovo a živíme sa Eucharistiou, je potrebné, aby sa tieto dary premietali aj do nášho života. Ako? Radosťou. Úsmevom. Tichou slzou v kútiku svojej izby. Modlitbou. Pozdravom okoloidúceho. Uvoľnením miesta staršiemu. Pekným slovom povzbudenia. Odpustením. Záujmom o druhého. Ochotou pomôcť. Strážením si svojho jazyka a pohľadu. Žičlivosťou a prajnosťou.

Toto sú malé veľké veci, ktoré menia svet k dobrému. Možno nás najprv za to ukameňujú, aby sa im neskôr otvorili oči. Keď však toto budú robiť, keď nám pritom budú hľadieť do tváre, nech vidia, že naše tváre sú ako tváre anjelov.

Jozef Žvanda E-mail: jozefzvanda@gmail.com

Foto: internet