Skip to content Skip to footer

Veľkonočná kvapka krvi 2018: vzájomne sa obdarovať môžeme nie len v pôstnom období

Dňa 12.4.2018 sa v priestoroch Univerzitného pastoračného centra Jána Vojtaššáka v Ružomberku (UPaC) uskutočnilo už tradičné darovanie krvi. Zdravotnícky personál si aj tentokrát zasadol na svoje miesta už o ôsmej ráno a chodba sa postupne  zaplnila študentami čakajúcimi v rade.  Tichšia atmosféra letného semestra, kedy sa časť študentov doma venuje príprave na štátne skúšky a v teréne ich príliš nevidno, sa podpísala aj pod menšie množstvo odobratej krvi v porovnaní s minulým semestrom. Dokopy prišlo 42 študentov a k odberu bolo pripustených 39 z nich.

Rozdiel oproti  minulému semestru spočíval aj v tom, že celá akcia prebehla o čosi pokojnejšie. Podľa dievčat z organizačného tímu UPaC sa to tentokrát obišlo bez tradičných ranných návalov, namiesto toho študenti prichádzali postupne počas celého doobedia. Opäť bolo medzi  nimi niekoľko vystrašených prvodarcov, ako napríklad Katarína alebo Ala z Ukrajiny, ktoré tŕpli nad tým, čo ich čaká. Ala sa mi zároveň priznala, že hoci sú u nich podobné možnosti darcovstva ako u nás, odhodlala sa až tu v UPaC. Možnosť darovania krvi priamo v UPaC využili aj študenti ako Marek, ktorý sa nechal počuť, že jednoducho nemá vzťah k nemocniciam, preto to inde nikdy neskúšal. Skúsenejší darcovia prichádzajú pravidelne a vedia prečo: Barbora očakáva príval radosti a endorfínov, ktorý sa dostaví vždy po odbere, Andrea si uvedomuje naliehavosť potreby darcovstva, pretože už zažila situáciu, keď krv chýbala a bolo ju potrebné zháňať. No a nakoniec nezabúdajme na celý húf študentov a zamestnancov, ktorým zdravotný stav neumožňuje pripojiť sa k ostatným darcom, takže celú akciu len ticho podporujú.

Hoci máme pôstne obdobie už dávno za sebou, úspešnosť celej akcie svedčí o tom, že vzájomné obdarovanie má zmysel po celý rok. Preto vás srdečne pozývame na najbližší odber krvi, pevne dúfame, že bude ešte o čosi úspešnejší ako ten posledný.

 

Slavomíra Mátlová

Foto: UPaC