Skip to content Skip to footer

Kázeň na mládežníckej sv. omši, 9. 4. 2018. o. Róbert Slotka – Sviatok zvestovanie Pána

Na začiatku príhovoru si položme otázku: Čo sa udialo pri zvestovaní Pána a čo to prinieslo?

Chcem sa podeliť s vami o pozorovanie cesnaku na poli. Pred dvoma mesiacmi som ešte nič nevidel, nič zo zeme nevychádzalo.  Teraz nová rastlinka vyrástla zo zeme.

Panna Mária pri návšteve archanjela Gabriela a súhlase s Božou výzvou, stáva sa matkou, pod svojim srdcom nosí Ježiša Krista, Božieho Syna. Pápež Benedikt XVI. (24. 12. 2005) o tejto skutočnosti povedal: „Boh je taký veľký, že sa dokáže stať malým, Boh je tak mocný, že sa dokáže stať bezbranným, a prichádza ku nám ako bezbranné dieťa, aby sme ho mohli milovať.“

Aké sú dôsledky vtelenia?

  • naša záchrana. Apoštol Ján (Jn 3, 16) zachytáva rozhovor Pána Ježiša s Nikodémom, kde Pán Ježiš jasne vysvetľuje zámer Božej lásky – záchrana a večný život.
  • potvrdenie dôstojnosti každej ľudskej bytosti – žiadne pokusy s ľudskými embryami, surogátne materstvo, asistovaná reprodukcia, podceňovanie ľudského plodu nie sú v Božích očiach prijateľné. Otec Dušan Škurla (koordinátor úcty k životu v košickej arcidiecéze) vtelenie Pána Ježiša takto upresnil: „Ježiš Kristus, Boží Syn sa stal človekom, stal sa embryom.“
  • nezvyčajné poznanie Boha (jeho lásky, Pán Ježiš sa stáva pre nás vzorom). Apoštol Ján takto vyjadruje svoju skúsenosť s Ježišom Kristom, Božím Synom (1 Jn 1, 1 – 4): „Čo bolo od počiatku, čo sme počuli, čo sme na vlastné oči videli, na čo sme hľadeli a čoho sa naše ruky dotýkali, to zvestujeme: Slovo života. Lebo zjavil sa život a my sme videli, dosvedčujeme a zvestujeme vám večný život, ktorý bol u Otca a zjavil sa nám. Čo sme videli a počuli, zvestujeme aj vám, aby ste aj vy mali spoločenstvo s nami. Veď my máme spoločenstvo s Otcom a s jeho Synom Ježišom Kristom. A toto píšeme, aby naša radosť bola úplná.“
  • pozícia Božie dieťa, som v osobitnom vzťahu voči Bohu – som povolaný k svätosti.

V dnešný deň (9. 4. 2018) nás svätý otec prekvapil, lebo nám odovzdal exhortáciu „Gaudete et exultate“ (Radujte a jasajte). Jedná sa o jeho piaty pápežský dokument. Názov exhortácie je prevzatý z ôsmeho blahoslavenstva.

Aké pohľady na svätosť pápež uvádza?

  • Svätosť je pre každého

Cirkev pozýva hriešnikov, chce ich „nakaziť“ svätosťou. Leon Bloy o svätosti píše:    „ V živote je jediný skutočný smútok – nie sme ešte svätí.“

  • Svätec je Božím priateľom

Svätec nie je človekom bez chýb, nie je nejakým nadčlovekom, je však nasledovníkom Božej lásky bezpodmienečne a bez pokrytectva. Svätí majú v sebe radosť, dokážu sa o ňu podeliť.

  • Nikto nie je vylúčený z povolania k svätosti

Znakom svätca je pokora. Svätý človek sa umenšuje, aby Ježiš v ňom rástol.

  • Svätí sú hriešnici, ktorí vedia ľutovať

Nedajte sa znechutiť obrázkami svätcov, ktoré nám chcú navodiť vysokú úroveň svätosti od narodenia. Je potrebné robiť malé kroky s miernosťou a trpezlivosťou.

  • Napätie medzi hriechom a svätosťou

Dávid bol hriešnikom a svätcom. Niet svätca bez minulosti, hriešnika bez budúcnosti.

  • Svätosť si nemôžeme ani kúpiť a ani ju predať, pretože je darom

Je potrebné kráčať v Božej prítomnosti a spájať nádej s odvahou i túžbou prijať milosť.

Nech Pán Ježiš svojou milosťou ešte hlbšie prepojí naše životy s ním.

o. Róbert Slotka

Foto. Internet