Skip to content Skip to footer

Svedectvo z Prorockej konferencie, Tatranská Lomnica 1.-3. apríl 2011

Počas posledného víkendu som mala možnosť  zúčastniť sa Prorockej konferencie v Tatranskej Lomnici.  Hlavným kazateľom bol Duch Svätý, ktorého tlmočil laický misionár Jude Antoaine z Malajzie. Hneď na začiatku nás vyprovokoval k rozhodnutiu, aby sme z tohto víkendu odišli z Tatier zmenení. Ja som si to naozaj vzala k srdcu a povedala som Bohu: „Chcem z tadiaľto odísť zmenená.“ Po celý víkend sme mohli zažívať reálnu prítomnosť Ježiša, ktorý nám slúžil tak, ako slúžil svojim učeníkom pred 2000 rokmi. Ježiš sa skutočne prechádzal medzi nami, uzdravoval nás, dvíhal padnutých, liečil rany a hovoril nám o veciach, ktoré má pre nás pripravené.

Naozaj sme Boha spoznali ako toho najlepšieho Ocka, ktorý dá svojim deťom to najlepšie z najlepšieho. Vyzýval nás, aby sme sa nebáli a prekročili svoje hranice, lebo On je ten, ktorý nás bude držať stále za ruku. Povzbudzoval nás, aby sme zvýšili svoju kapacitu, lebo On nás chce naplniť ešte viac… Ja som mala tiež milosť zažiť, ako mne osobne Boh slúžil a uzdravil ma zo sebaneprijatia. Boh so mnou zatriasol  a neprijatie seba zo mňa odpadlo, rovnako aj falošné predstavy a klamstvá o mne samej. Cítila som to až tak fyzicky, ako keď zatrasiete strom a opadá z neho ovocie. A potom prišiel plač (ja som totiž mala zastavený plač odkedy zomrela moja sestra, teda šesť rokov som neplakala) a vyplavovali sa zvyšky… Boh mi dal novú HODNOTU . Zmenil môj pohľad na samu seba. Keď sa pozriem teraz do zrkadla už nevidím ustráchané obyčajné dievčatko, ale MILOVANÚ KRÁĽOVSKÚ DCÉRU, BOŽIU PRINCEZNÚ. Takže začínam ľúbiť samu seba, tak ako ma ľúbi Boh. Chvála Pánovi!!! Buďte požehnaní!
Marcelka, študentka 1. roč. Mgr. Špeciálna Pedagogika