Skip to content Skip to footer

Biliardový turnaj

Dňa 30.03.2011 sa v UPaC uskutočnil biliardový turnaj, na ktorom sa zúčastnilo osem súťažiacich. Turnaj prebiehal v skvelej atmosfére, všetci účastníci turnaja, medzi ktorých som patrila aj ja, sa dobre zabavili. Biliard sa mi páči, nakoľko si vždy pri tejto hre oddýchnem, a tak s priateľmi prežijem krásny čas.  Konečné poradie turnaja bolo nasledovné:  1. Miesto: Lenka Koššová, 2. Miesto: Andrea Maruniaková , 3. Miesto: Katarína Bošková.
Keďže celá súťaž prebiehala v skvelej nálade a so všetkým, čo  k tomu patrí, už teraz sa všetci tešíme na jeho ďalšie pokračovanie. A verím, že prídu aj ďalší noví hráči.

Aďa Maruniaková, študentka