Skip to content Skip to footer

Víkendovka – predmanželská náuka

V dňoch 25.3.-27.3. 2011 Univerzitné pastoračné centrum Jána Vojtaššáka pripravilo a zorganizovalo pre snúbenecké páry víkendovku – predmanželskú náuku, na ktorej sa zúčastnilo 12 snúbeneckých párov,  prevažne z radov študentov Katolíckej Univerzity v Ružomberku.
Stretnutie sa začalo sv. omšou v našej kaplnke sv. Alberta a po nej bola zoznamka. Počas  „milostivého času,“ ako to nazvali niektorí účastníci, sa v rámci prednášok, diskusií, počas spoločného stolovania a modlitby spoločne zamýšľali nad problematikou partnerských vzťahov, manželstva a rodičovstva.

Tri manželské páry – vyškolení lektori  odovzdávali nádejným kresťanským manželom nielen odborné vedomosti ale aj svoje osobné skúsenosti. Rovnako svoj čas vedomosti a skúsenosti ponúkli snúbeneckým párom aj univerzitný kapláni. V sobotu večer pred Eucharistickým Kristom na kolenách prosili mladí o požehnanie pre svoje budúce manželstvá. Víkendovka vyvrcholila nedeľnou sv. omšou, prednáškou o sviatosti manželstva a manželskom sľube a spoločným obedom. Tu sú svedectvá niektorých účastníkov:

„Veľmi poučné boli svedectvá manželov, ktorí  nám chceli dať mnoho užitočných rád a skúseností z manželského života a pri výchove detí. Podávali nám to takým prirodzeným, odľahčeným, niekedy zábavným štýlom a to je pre nás veľmi povzbudzujúce a stali sa pre nás veľmi dobrým príkladom pre správny manželský život  a výchovu detí.“

„Inšpirovala ma prednáška rozdielnosti muža a ženy prirodzené metódy plánovaného rodičovstva, prednáška o výchove. Páčil sa nám  humor pána MUDr. Blažeja Vaščáka ako vedel pekne podať tie lekárske tajomstvá, veci v takých obrazoch, vo vtipe.“
„Témy, ktoré boli prezentované počas snúbeneckej víkendovky boli nás veľmi zaujímavé a obohacujúce pre naše napredovanie v láske a stali sa dôležitým krokom pre prijatie sviatosti manželstva.“

„Nový rozmer pohľadu na manželstvo, rodičovstvo, na modlitbu v manželstve v rodine. Prínosom boli svedectvá manželských párov, pretože prakticky príklad je viac ako len teória. Krásna ukážka, že s Bohom to v rodine funguje najlepšie (prepojenie kresťanstva viery s manželstvom a s rodičovstvom).“

„Veľmi nás oslovili živé svedectvá manželských párov, ktoré neboli len teoretickými poznámkami, ale reálnymi skúsenosťami. Vnímame to ako úžasnú investíciu do vzťahu nielen v duchovnej, ale aj telesnej oblasti.“

„Pre nás boli najviac inšpirujúce úprimné výpovede a svedectvá manželských párov. Počas toho víkendu sme sa naučili lepšie komunikovať, získali sme mnohé cenné informácie a utvrdili sme sa v tom, že naša láska ide vďaka Bohu tým správnym smerom.“

„Ceníme si všetky prednášky, zvlášť nás však zaujali a vzbudili v nás pozornosť prednášky s témou „Kresťanská rodina.“

Povzbudení navzájom a odovzdaní do Božích rúk sa tešíme a veríme, že stretnutie prinieslo a prinesie požehnanie do novovznikajúcich manželstiev. Zároveň ďakujeme všetkým zúčastneným snúbeneckým párom  a tiež lektorom: Manželia: MUDr. Blažej Vaščák a Mgr. Hedviga Vaščáková, Manželia: Miron a Lucia Kuzmoví, Manželia: Ing. Štefan Paterek a Mgr. Marianna Patereková. Ďakujeme za pomoc a službu aj univerzitným kaplánom, ktorí svojou organizačnou a duchovnou službou boli  stále k dispozícii všetkým účastníkom víkendovky.

Spracovala Mgr. Otka Kočalková