Skip to content Skip to footer

MISIA INDIA 2011

,,Najbohatší ľudia sú tí, ktorí sa dokážu vzdať mnohých vecí.“ (Rabíndranáth Thákur)

Projekt Misia India zastrešuje Spoločnosť Ježišova na Slovensku (SJ) – jezuiti. Vedúcim projektu je P. Ladislav Šulík SJ a P. Martin Halčák SJ, ktorí sa už v minulosti zúčastnili na misiách v Indii. Tento rok sa spolu s nimi na misiu pripravujú 16 dobrovoľníci. Miestom našej pomoci je misijná stanica jezuitov v blízkosti mestečka Manvi v provincii Karnataka na juhu Indie. Misijnú stanicu sa rozhodol vybudovať P. Eric Matthias SJ za účelom poskytnutia bezplatného vzdelania pre deti z najchudobnejších vrstiev obyvateľstva – dalitov (t.j. nedotknuteľní).

Hoci je kastový systém v Indii už dávno zrušený, predsa naďalej pretrváva v mysliach ľudí. Preto daliti nemajú prístup k vzdelaniu (je platené) a tým ani k lepšej práci. V Indii je takéto zmýšľanie rakovinou spoločnosti. Daliti nie sú zrovnoprávnení s ostatnými obyvateľmi a sú diskriminovaní len kvôli svojmu pôvodu. Práve kvalitné vzdelanie im môže poskytnúť lepšie uplatnenie sa na trhu práce a dôstojnejší život.
Našou úlohou na Slovensku je aktívne získavanie hlavne finančných prostriedkov pre túto misiu, ako i získavanie materiálnych potrieb (školské potreby: zošity, staršie učebnice angličtiny, omaľovánky, písacie potreby, kriedy, zdravotnícky materiál: použiteľné lieky, obväzy (tie môžu byť i po expirácii). Snažíme sa o to prostredníctvom rôznych projektov (organizovaním prednášok a prezentácií vo farnostiach, pripravujeme koncert, muzikál, divadlo, zúčastníme sa na iných podujatiach – festival Lumen, Noc kostolov v Trnave a i., predaj ručných výrobkov (naušnice, šatky), propagačných materiálov (tričká, ceruzky, odznaky a i.).
Na misijnej stanici bude naša pomoc spočívať v pomocných prácach pri budovaní kaplnky a internátu pre deti z okolitých dedín ako aj pomoc pri vyučovaní angličtiny a organizovaní voľného času žiakov. Momentálne školu navštevuje cca 1200 žiakov (pre porovnanie v r. 2008 to bolo 600 detí).
Jednou z takýchto akcií pre podporu tohto projektu bola i prednáška na Katolíckej univerzite, ktorá sa uskutočnila 08. 03. 2011 za podpory a v priestoroch Univerzitného pastoračného centra. Zišli sme sa v menšom počte čo privodilo komornejšiu, príjemnú atmosféru a možnosť zaujímavej otvorenej diskusie. Som veľmi rada, že som takto mohla aspoň trochu priblížiť iným študentom našej Univerzity  v akých podmienkach žijú deti a ľudia v oblasti Indie, do ktorej sa v mesiacoch august a september tím mladých ľudí zo Slovenska a Česka vyberieme na misijnú cestu. Na druhý deň po prednáška prebiehala na podnet otca Róberta a ostatných kňazov z UPaC zbierka práve pre pomoc deťom v Indii. Táto myšlienka zbierky bola spojená i s myšlienkou začínajúceho sa pôstu práve v tento deň na popolcovú stredu. Po sv. omšiach v kaplnke sv. Alberta si študenti i pedagógovia mohli zakúpiť jeden z darčekových predmetov ako napríklad tričká, ceruzky, odznaky a CD-čka kúpou, ktorého tak prispeli na dostavbu internátu pre deti, a taktiež na stavbu kaplnky. Zbierka pokračovala celý týždeň od popolcovej stredy, a tak sa podarilo vyzbierať veľmi peknú sumu 112 eur.
V mene celého tímu ale hlavne v mene detí z Manvi a otca Erika sa chcem poďakovať všetkým, ktorý modlitbami i finančne prispeli a podporili tento projekt počas zbierky na našej Univerzite. I vďaka vám sa sen otca Erika stáva skutočnosťou. Ako povedal: ,,Mali by sme mať veľké sny  a som si istý, že Boh svojich chudobných neopustí.“ Každá deň okolo obeda slúži otec Erik s deťmi sv. omšu a modlia sa za všetkých dobrodincov. Prosím vás, vytrvajte i vy v modlitbách za MISIU INDIA 2011, aby všetko čo robíme bolo Božím dielom a my sme boli nástrojmi v Jeho rukách.
V modlitbách a s vďakou Lenka Hoštáková (jeden z dobrovoľníkov z tímu MISIA INDIA 2011), študentka sociálnej práce na PF KU.

Ak by ste akokoľvek chceli podporiť projekt Misia India, môžte tak urobiť nasledovne:
– modlitebnou podporou
– finančnou podporou (č. účtu: ČSOB: 2330273/7500, variabilný symbol: 599051, konštantný symbol: 038, špecifický symbol: 198)
– materiálnou podporou (školské a zdravotnícke potreby)
– informovaním o tomto projekte vašich známych

Viac informácií nájdete na www.misiaindia.sk

Ďalšie kontakty:
Adresa: Námestie Padlých hrdinov 7, Ivanka pri Dunaji, 900 28
E-mail: misia.india@gmail.com
Telefón: 02/59200 400
Fax: 02/59200 420
stránka na facebooku: www.facebook.com/pages/Misia-India/
Ďakujeme!