Skip to content Skip to footer

Svedectvo o vzťahu

Chcel by som Vám svedčiť o mojom chodení s nádherným dievčaťom menom Majka. J Majka očarila moje srdce a od začiatku som sa snažil prežívať moje zaľúbenie s Bohom a obaja aj Majka aj ja sme sa pýtali Boha na Jeho vôľu. Nebolo to jednoduché. Také rozhodujúce zblíženie prišlo na púti vo Veľkonočnom Ríme, kde sme mali možnosť byť z Upecečka. Vzťah sa rodil. Niekoľko týždňov vytrvalých modlitieb na rozpoznanie Božej vôle prinieslo svoje ovocie a Boh nám dal potvrdenie. Boh úplne zmyl všetky moje pochybnosti. ,,Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo je z Ducha Svätého…“ (Mt 1,20) Toto Božie slovo bolo pre mňa ako blesk! V okamihu som mal v tom jasno. Boh prehovoril veľmi presne, tak ako to iba On vie. Bolo to pre nás potvrdenie, že Boh nám žehná do vzťahu, praje si ho a je s nami. Na konci toho Slova je: ,, a dajú mu meno Emanuel, čo v preklade znamená Boh s nami.“ To bol začiatok nášho chodenia. Dobrodružstvo, ktoré si Boh pre nás pripravil bolo ešte len na začiatku. Keby som tu mal rozpisovať ako nám Boh stále ukazoval, že je s nami, tak to by bolo na dlhšie… Snažíme sa, aby základom nášho vzťahu bol Boh a spoločná modlitba. Práve spoločná modlitba, je pilier, na ktorom náš vzťah stojí. Nebyť Boha náš vzťah by jednoducho neexistoval a nebyť spoločnej modlitby, náš vzťah by zrejme dlho nevydržal alebo by úplne stratil to krásne, čo doň Boh vkladá. Bolo by naivné myslieť si, že páry, ktoré sa spolu modlia nemajú žiadne problémy, myslím, že dokonca na takéto páry diabol ešte zákernejšie vrhá svoje šípy. Aj náš vzťah čelil viacerým nedorozumeniam, problémom. Dokonca bol istý čas, kedy sa náš vzťah otriasal v základoch a nebyť opätovného Božieho potvrdenia, asi by sme sa rozišli. Ale môžem povedať, že po každom ťažšom čase prišlo úžasné Božie požehnanie. Je samozrejmé, že musíme byť v každom čase pripravení na plnenie Božej vôle, aj keď sa nebude zhodovať s našimi predstavami. Budovanie vzťahu založenom na ozajstnej láske a nie sebectve a pýche si vyžaduje veľkú obetu a veľmi veľa úsilia. Raz sa nám to darí viac inokedy menej, ale vieme, že s Bohom to zvládneme. Chcem vás všetkých povzbudiť k vytrvalej modlitbe. Boh veľmi túži po vašom šťastí! Boh má pre každého z nás pripravený nádherný plán, plán života, plán lásky, pokoja. ,,Všetko má svoj  čas a svoju chvíľu, každé úsilie pod nebom.“ (Kaz 3,1) Boh vás žehnaj!

(Jožko Fecenko)