Skip to content Skip to footer

Stretnutie univerzitných kaplánov, Nitra 18.05.2018

V piatok 18.05.2018 od 09:00 hod. dopoludnia zasadala v priestoroch univerzitného pastoračného centra v Nitre na Pribinovom námestí Rada pre rodinu, mládež a univerzity KBS, ktorá zastrešuje aj univerzitnú pastoráciu a moderuje ju žilinský diecézny biskup, Mons. Tomaš Gális.

Na rokovaní Rady sa zúčastnili univerzitní kapláni z Univerzitných pastoračných centier na Slovensku (UPECE). Súčasťou programu bola vzájomná informácia o činnosti jednotlivých UPECE-čiek. Každé z nich má svoju originalitu a jedinečnosť, ale predsa v poslednom čase takmer každé UPECE zasiahla situácia v našej krajine a zápas o Slušné Slovensko. Vo viacerých slovenských UPECE badať návrat k modlitbe a adorácii. V Prešovskom UPECE sa zrodilo stretko s doktoradnmi, ktoré začína spoločným obedom a potom sa väčšina účastníkov presunie na tichú adoráciu do kaplnky, umiestnenej na 11. poschodí jedného zo Študentských domovov. V Trenčíne sa podaril úspešný ples UPECE, dobre tam funguje mužské či ženské stretko. A v poslednom čase je v Trenčíne aj veľký záujem o duchovné obnovy.  Róbert Slotka, duchovný správca UPaC Jána Vojtaššáka v Ružomberku informoval o Misiách na Katolíckej univerzite, ktoré prebehli počas pôstneho obdobia v Ružomberku a o predmete Sústredenie zo spirituality, ktoré moderujú univerzitní kapláni. V Košiciach v uplynulom akademickom roku prebehol úspešný kurz o emóciách. V Žilinskom UPECE svitá na lepšie časy aj vďaka novému rektorovi Žilinskej univerzity, ktorý je práci miestneho UPECE veľmi naklonený. Duchovný správca UPECE v Nitre informoval o pripravovaných akademických misiách, ktoré sa uskutočnia na prelome mesiacov september – október 2018.

V druhej časti stretnutia kňaz Pavol Hudák, rektor Domu Anky Koleárovej vo Vysokej nad Uhom referoval o príprave slávnosti blahorečenia mučenice čistoty, Božej služobníčky Anny Kolesárovej. Samotná slávnosť sa uskutoční v sobotu 1. septembra 2018 o 10.00 na futbalovom štadióne Lokomotívy Košice. Slávnosti bude predchádzať večerná vigília v Dóme sv. Alžbety v Košiciach. Všetky informácie o pripravovanom podujatí možno nájsť na stránke: www.annakolesarova.sk.

V závere stretnutia ešte kňaz Ondrej Chrvala, ktorý moderuje prípravu Národného stretnutia mládeže Slovenska P 18, ktoré sa uskutoční v dňoch 26.-29. júla 2018, ponúkol prítomným najnovšie informácie v súvislosti s P 18 a so Svetovými dňami mládeže Panama 2019. Stretnutie univerzitných kaplánov, ktoré sa koná dvakrát do roka, nakoniec vyvrcholilo svätou omšou v Kaplnke Teologického inštitútu v Nitre. Svätej omši predsedal otec biskup Tomáš Gális. Najbližšie takéto stretnutie sa uskutoční v dňoch 25.-26. októbra 2018 v Bratislave.

Jozef Žvanda