Skip to content Skip to footer

Proroci hľadali a skúmali spásu. Slovo z Kaplnky, Utorok 29.05.2018, 1 Pt 1, 10.

Proroci hľadajú a skúmajú spásu aj dnes. Proroci budú hľadať a skúmať spásu, kým svet bude svetom. Proroci sú nadčasoví. Prorokov posiela sám Boh, aby hľadali a skúmali spásu, aby hlásali pravdu. Prorokov možno zničiť, možno ich umlčať, možno ich zabiť. No potom povstanú noví proroci, proroci, ktorých povolá sám Boh. Lebo prorokov možno zabiť, no pravdu nie.

Pravda je nadčasová, pravda s veľkým „P“, Božia pravda je nadčasová. Božia Pravda má v sebe túžbu, túži po hľadačovi pravdy. Boh vtláča do duše človeka smäd po pravde. Preto proroci hľadali a skúmali pravdu, proroci hľadajú a skúmajú pravdu, proroci, kým bude svet svetom, budú hľadať a skúmať pravdu.

Proroci budú vždy hľadať a skúmať pravdu, kým je svet svetom, aj keď parlamenty štátov, aj keď Európsky parlament, aj keď ruská Duma či aj keď americký Kongres sa zhodne, že pravda nejestvuje a nejestvuje ani Boh, proroci napriek tomu všetkému budú hľadať a skúmať pravdu a túto pravdu budú aj žiť.

Proroci, tí ktorí hľadajú a skúmajú pravdu, tí, ktorí sa neuspokoja s lacnými odpoveďami, tí, ktorí sa neuspokoja s komfortom a pohodlím, tí, ktorí sa neuspokoja len tak ľahko, tí, ktorí sú presvedčení, že nadčasová pravda jestvuje, tí, ktorí sú presvedčení, že jestvuje aj večný život, tí, ktorí sú presvedčení, že v živote ide o oveľa viac, než si myslíme a tušíme. Proroci. Proroci. Jestvujú ešte?

My sme nimi, my máme byť tými prorokmi, lebo krstom sme dostali účasť na Kristovom kňazskom, kráľovskom a prorockom úrade. Byť prorokom znamená hľadať a skúmať pravdu, hlásať a žiť pravdu, pravdu, že Ježiš žije, že my sme Božie deti, že vo svojom živote potrebujeme Boha, že jestvuje nebo a jestvuje aj peklo.

No my sme tu preto, aby sme boli prorokmi , aby sme milovali Pravdu – Boha a človeka a seba samého a aby sme raz prišli do neba. Všetko ostatné je iba slama.

Jozef Žvanda