Skip to content Skip to footer

Slovo z Kaplnky, Streda 23.05.2018, Závisť naša každodenná…

Ján povedal Ježišovi: „Učiteľ, videli sme kohosi, ako v tvojom mene vyháňa zlých duchov. Bránili sme mu to, veď nechodí s nami.“ (Mk 9, 38-40)

Závisť, závisť je ukrytá v slovách apoštolov, ktorí prichádzajú za Ježišom a hovoria mu: „Učiteľ, videli sme kohosi, ako v tvojom mene vyháňa zlých duchov. Bránili sme mu to, veď nechodí s nami.“

Závisť je smútkom nad úspechom, radosťou a šťastím druhého. Závisť je veľkou vnútornou bolesťou, ktorá sa rodí zo sebectva človeka a preniká do najvnútornejších častí človeka. Závisť je strašným smutným smútkom, ktorý paralyzuje človeka a nedovolí sa mu tešiť  z radosti druhého. Závisť nedovoľuje človeku tešiť sa zo života. Závisť nedovoľuje človeku tešiť sa z ničoho. Závisť sa totiž pýta: „Prečo on a nie ja? Prečo práve on?“ Závisť sa takto neustále pýta, stokrát, aj tisíckrát až k zblázneniu.

Človek, ktorý závidí, vidí iba seba samého, chce všetko iba pre seba a nemyslí na druhých. Závidiaci  človek nemôže spávať a premýšľa, ako ukázať tomu druhému, že ja som lepší. Závisť premýšľa, ako prerušiť radosť toho druhého. Závisť je deštrukčnou silou spoločnosti, obrovskou brzdou. Kvôli závisti a neprajnosti sa spoločnosť nemôže pohnúť dopredu. Kvôli závisti a neprajnosti skončil predčasne nejeden projekt, nejeden skvelý nápad, ktorý mohol posunúť spoločnosť dopredu.

Závisť je žiaľ, typickou slovenskou negatívnou vlastnosťou. Aj preto sme v spoločnosti tam,  kde sme, lebo sme veľmi závistliví a nedokážeme dopriať druhému človeku.

Závisť nemá nič spoločné s evanjeliom, závisť je jedným zo siedmich hlavných hriechov. Či sa dostanú závistliví ľudia do neba? Ak svoju závisť neuzdravia, tak možno iba sotva. Závistlivý človek chce nebo iba pre seba, zatiaľ čo nebo je spoločenstvom. Sami sa do neba nedostaneme.

Ježiš však vravel: „Nebráňte mu! Lebo nik, kto robí divy v mojom mene, nemôže tak ľahko zle hovoriť o mne. Veď kto nie je proti nám, je za nás.“

Ježiš nás dnes učí opačnému postoju, učí nás žičlivosti a prajnosti. Žičlivosť aj prajnosť má zvíťaziť nad našou závisťou, každodennou.

Jozef Žvanda

Foto: Internet