Skip to content Skip to footer

Štefanov žije, naozaj žije!

Štefanov je obec s 1.600 obyvateľmi na Záhorí, od Šaštína – Stráže, je v smere zo Senice vzdialená asi 4 km. V Štefanove sa nachádza rímsko-katolícka farnosť sv. Kataríny Alexandrijskej s nádherným neogotickým kostolom z 30.tych rokov XX. storočia, ktorý sa nachádza na vŕšku, na mieste dnes už nejestvujúceho starobylého dreveného kostola.

Už deviaty rok v tejto farnosti pôsobí farár, duchovný otec Marián Meňuš, s ktorým som sa osobne spoznal pred piatimi rokmi počas Svetových dní mládeže v Rio de Janeiro v roku 2013. Otec Marián spolu so svojimi farníkmi už štvrtý rok organizuje vo farnosti Novénu za rodinu k sv. Jánovi Pavlovi II. Každý deň v dňoch 22.-30.mája 2018 prichádzajú do farského kostola v Štefanove kňazi – kazatelia, ktorí večer o 18.00 tu celebrujú svätú omšu a zároveň prednesú príhovor, ktorý sa z rôznych uhlov pohľadu dotýka osobnosti sv. Jána Pavla II.  Súčasťou celého programu je aj uctenie relikvie sv. Jána Pavla II., modlitba Litánií k sv. Jánovi Pavlovi II. a piesne k tomuto svätcovi našich dní, svätcovi našich sŕdc. Súčasťou programu je aj výstava o františkánskom kňazovi, sv. Maximiliánovi M. Colbem, besedy s pozvanými hosťami, ktorými sú autori rôznych publikácií o sv. Jánovi Pavlovi II. alebo dokonca aj jeden hosť z Poľska, ktorý bol na príhovor sv. Jána Pavla II. zázračne uzdravený. Nielen kostol vyzdobený krásnymi kvetmi a nástenkami dýcha životom prvého svätého slovanského pápeža, ale aj celá obec je naplnená atmosférou duchovnej obnovy a na každom kroku sa možno zahľadieť do ďalších fotografií a tváre niekdajšieho rodáka z poľských Wadowíc,  Karola Wojtylu.

V nedeľu 27. mája 2018 som dopoludnia o 10.30 hod. mal tú milosť slúžiť svätú omšu v Štefanovskej „katedrále“ ja. Osobnosť sv. Jána Pavla II. je mi veľmi blízka. Pred rokmi, presnejšie v auguste 1991, sa ma počas Svetových dní mládeže v poľskej Czestochowej na Jasnej Hore skrze žiariace oči pápeža sv. Jána Pavla II. dotkol láskavý Boh. Tu som pocítil povolanie do kňazského života. Aj o tomto mojom osobnom zážitku som sa zdieľal v nedeľu predpoludním s miestnymi veriacimi.

Kostol v Štefanove v toto posledné nedeľné májové predpoludnie prenikal krásou spevou, krásou ľudských sŕdc a krásou nádherných ľudových krojov, do ktorých bolí zaodeté tak deti, ako aj mladí aj starší a starí. Popoludní o 15.00 hod. pokračoval program Korunkou k Božiemu milosrdenstvu, po ktorom nasledovalo pásmo piesni v podaní detí a mládeže zo Štefanova, popretkávané slovom duchovného otca Mariána. Ten prítomným veriacim ponúkol krátke zamyslenia, poskladané z príhovorov sv. Jána Pavla II. Po skončení programu pod nádhernou modrou oblohou si veriaci mohli v tieni starej lipy posedieť pri dobrej kávičke, pochutnať si na pápežskom krémeši. Deti si mohli zároveň vyskúšať malé elektrické vozidielko zvané „Papamobil“ a pri ďalších stoloch usilovným deťom pomáhali ochotní oteckovia pri vystihovaní a lepení papierového „Papamobilu.“

V nedeľu 27. mája 2018 som v Štefanove zažil kúsok neba na zemi. Zároveň som zažil krásu kňazstva. Otec Marián Meňuš je skutočným kňazom, dobrým duchovným otcom, dobrým pastierom svojich ovečiek, ktorý miluje Boha, miluje Pannu Máriu, miluje svätých, miluje sv. Jána Pavla II., miluje ľudí. A o toto v našom živote ide. Aby sme lásku k Bohu pretavili v lásku k sebe a v lásku k človeku.

Drahý Bože, ďakujem Ti za osobnosť sv. Jána Pavla II,. prosím, ochraňuje naše rodiny. Ďakujem Ti aj za kňaza, duchovného otca Mariána a za jeho ovečky. Amen

Jozef Žvanda