Skip to content Skip to footer

Slávenie počatín 2016

V týždni veľkonočnej oktávy sa po Slovensku prevalila vlna úcty k životu, do ktorej sa zapojila Katolícka univerzita s UPaC. Tohto ročná kampaň bola zameraná na slávenie počatín. S myšlienkou počatín prišli minulý rok aktívni pro-life študenti bratislavského UPeCe združení v tíme Forlife mission. Vychádzali z myšlienky: „Až vtedy, keď objavíš hodnotu vlastného života, dokážeš dostatočne oceniť aj hodnotu života druhých.“

Kampaň za počaté dieťa sme v UPaC odštartovali na sviatok Zvestovania Pána  (4. 4. 2016) na mládežníckej sv. omši s tematickým príhovorom. Po sv. omši sa rozdávali biele stužky, letáčiky a v Pastoračných priestoroch Jezuitov sme oslávili svoje počatiny pri domácich koláčoch. V utorok do obedu pokračovala pro-life štafeta na Pedagogickej fakulte a Fakulte zdravotníctva. V stredu sme sa presunuli na Filozofickú fakultu  a vo štvrtok sme oslovovali ľudí v centra Ružomberka. Kampaň sme ukončili v nedeľu v Kostole sv. Rodiny v Rybárpoli. Kampaň bola sprevádzaná každodennou modlitbou sv. ruženca a Korunky Božieho milosrdenstva za počatý život, šírenie kultúry života. Taktiež tento úmysel zaznieval počas týždňa pri každej sv. omši.

Ľudia ochotne zareagovali na radostný a pozitívny spôsob prezentácie kampane a ochotne si zobrali bielu stužku, ponúknuté materiály a pochutiny.

Kampaň môžem zhrnúť do nasledujúcich čísel: 30 dobrovoľníkov, 120 m bielej stužky, 30 rožkov na „jednohubky“  a 12 liptovských klobás.

Deň počatého dieťaťa organizuje Fórum života (FŽ), ktorého hlavným poslaním je chrániť každý ľudský život od počatia po prirodzenú smrť. Tento cieľ napĺňa v prevencii, advokácii a v konkrétnej pomoci. FŽ združuje 51 členských organizácií z celého Slovenska a je členom medzinárodnej siete Human Life International so sídlom v USA (www.hli.org) a súčasťou európskeho fóra European Forum for Human Rights and the Family so sídlom v Bruseli. Najvýznamnejšie aktivity FŽ: Medzinárodná konferencia „Vyber si život“, odovzdávanie Ceny Antona Neuwirtha za život, Sviečka za nenarodené deti a aktivity konkrétnej pomoci (Alexis poradňa, Projekt „Zachráňme životy“, Gynekologická ambulancia Gianna).

o. Róbert