Skip to content Skip to footer

Ovocie milosrdenstva

Slávnosť nedele Božieho milosrdenstva je veľkým bohatstvom pre celý svet, pre každého hriešnika. Toto tajomstvo prináša svoje hodnotné ovocie. Chuť ovocia Božieho milosrdenstva som mal príležitosť zakúsiť pri odovzdávaní dočasných sľuboch dvoch mladých dievčat Martinky a Janky v komunite Misijných sestier Ducha Svätého v Ivanke pri Nitre. Tešil som sa na túto slávnosť, pretože som Martinku pripravoval ako kaplán na prijatie iniciačných sviatostí, keď bola stredoškoláčkou.

Slávnosť vovádzala do zásnub s Najkrajších Ženíchom, Ježišom Kristom v nasledujúcich častiach: predstavenie kandidátok, počúvanie a prijímanie Božieho slova, rehoľné sľuby so zapálenou krstnou sviecou pred celým spoločenstvom, požehnanie rehoľného rúcha, prijatie venca a kríža i rehoľných konštitúcií, bohoslužba obety.

V kázni hlavný celebrant zrozumiteľne prirovnal situáciu slávnosti ku internetovej sieti, kde počiatočným uvedením www, sa človek akoby cez bránu dostáva do sveta informácií. Keďže slávnosť prijatia rehoľných sľubov je tiež vzácnym začiatkom, poukázal na dôležité body v troch anglických slovách so začiatočným  písmenom „w“: what, where, when,. What – čo? Tu hlavný celebrant vysvetlil dôležitosť sľubu chudoby, čistoty a poslušnosti v súčasnosti. Where – kde? Pri tomto bode kazateľ poukázal na prežívanie sľubov v rehoľnej komunite. When – kedy? Kazateľ sa snažil vložiť slávnostnú udalosť do časového kontextu sviatku Božieho milosrdenstva a Roku milosrdenstva.

Po skončení sv. omše matka predstavená popriala sestrám, aby prinášali pre ľudí živú skúsenosť s Bohom, ktorá pretvára ich život.

Sviatok Božieho milosrdenstva cez spomínanú slávnosť umocnil rieku milostí, ktorá vychádza z Ježišovho prebodnutého boku. Prajem vám, aby ste z nej neustále čerpali.

o. Róbert