Skip to content Skip to footer

Škola rodiny – Originalita muža

Dňa 18.10.2011 sa v kaplnke internátu Ruža konala prednáška o mužoch, presnejšie o ich identite, originalite a osobnosti. Náš prednášajúci bol Ing. Štefan Páterek, ktorý pochádza z Beňadova z Oravy, o to viac som sa po predstavení na prednášku tešila, keďže aj ja pochádzam z Oravy. P.Páterek vychováva so svojou manželkou štyroch chlapcov, tak sme z časti tušili aké témy si aj z jeho skúseností môžeme vypočuť.
Na začiatku prednášky sme si trošku zažartovali, keďže p. Páterek je charizmatická osoba. Potom sme si predstavili zaujímavé témy, ktoré sme si neskôr bližšie rozobrali.

Zaujalo ma to, že ozaj je niečo pravdy na tom, že muži sú odmala vedení ženami, či sa to týka školy alebo domácnosti a potom majú problém so zodpovednosťou. Stále prebýva v ich podvedomí, že sa niekto o nich postará. Z toho vyplýva, že majú problém so zodpovednosťou a tým doslovne utekajú zo svojich rodín, pretože vidia a vedia, že byť zodpovedný nie je pre nich to orechové. Muži chcú ostať naďalej slobodný a bez povinností, ako podotkol p. Páterek : „ Keby sme vzali mužom moc, sex a peniaze, nemali by prečo žiť.“ Myslím si, že veľmi výstižná reflexia. Taktiež musím podotknúť, že mi dievčatá sme zväčša, aj keď sa hovorí, že sme krehké, no sme menej zraniteľné osoby než muži, pretože máme v sebe nejaký ten vyšší cit pre zodpovednosť. V podstate, muži sú viac tajomné osobnosti a všetky zmeny, ktoré na nich dopadajú sú výsledkom už spomínaného úteku od rodiny. V tom im treba pomáhať. Toto môže súvisieť aj s tým, že ešte sami nevedia kam patria, hľadajú sa v sebe, no neskôr zistia, že náš Pán im pomôže vo všetkom. Príkladom úteku mužov môžu byť rodiny a nezdravé vzťahy, v ktorých boli vychovávaní. Keď sú deti malé, opakujú všetko, čo vidia, počujú a veria tomu. Rodičia by si mali uvedomiť, ako budú konať v blízkostí detí, pretože to môže a má vplyv na ich ďalší vývin.

Ďalej sme diskutovali o tom, že muži by mali mať skutočnú periódu svojho reálneho a vnútorného rastu nasledovnú:

– muž- chlapec sa stáva v určitom období mužom, už nie je mladíkom,

– manžel- muž sa stáva manželom, ktorý sa rozhodol pre sviatosť manželstva so svojou milovanou manželkou,

 – otec- manžel sa stáva po sobáši otcom svojich detí

Nemalo by sa stať, že by sa táto etapa odohrala opačným smerom, ale bohužiaľ veľakrát sa to stáva. Z mladíkov sa stávajú najprv otcovia a následne manželia. Vtedy je tu problém, že väčšina z nich nedospeje smerom k roli muža.

Rovnako je to aj s mužskou múdrosťou a rozvážnosťou. Muž sa stáva mužom, keď získa potrebné životné skúsenosti i prácu a má v sebe obsiahnutú Božiu prítomnosť, ktorá mu pomáha.

Páčili sa mi ozajstné pravdy, ktoré odzneli na prednáške. Prvá, že deti sa pri dospievaní potrebujú hrať a vyžadujú, aby sa im čo i len jedna osoba plne venovala, pretože je to pre ich vývin veľmi dôležitý aspekt. Ďalšia pravda je tá, že úlohou muža v rodine je prinášať pokoj,  keď príde z práce domov. Deti a manželka potrebujú podporu, preto by mal muž nechať svoju prácu za dverami a venovať sa im naplno.

Myslím si, že toto boli krásne ponaučenia pre každého z nás. Táto prednáška vo mne zanechala veľmi dobrý dojem nielen z toho, že p. Páterek už niečo zažil so svojimi chlapcami a manželkou, ale hlavne preto, že touto prednáškou môžem pomôcť iným a hlavne sebe. Určite mu každý z poslucháčov veľmi pekne ďakujeme za rady a skúsenosti.

Najbližšie stretnutie Školy rodiny bude 8. 11. opäť na internáte Ruža, kde sa máme možnosť sa zamyslieť nad identitou ženy.

Veronika Sochová, študentka PF