Skip to content Skip to footer

Wadovice – Oswiecim

Wadovice – Oswiecim
Prosíme všetkých zapísaných účastníkov,  aby  prišli zaplatiť  poplatok a doplniť chýbajúce informácie kvôli poisteniu,  najneskôr do štvrtka 20.10.2011 do 12:00 hod.
Tí, ktorí nezaplatia do určeného termínu, budú vyškrtnutí zo zoznamu.
Ďakujeme

Odchod: Sobota 22.10 2011, 5:30 h

Zámerom púte je navštíviť miesta, kde v 20. storočí bol hlboko pošliapaný človek, ale zároveň navštíviť aj miesto, kde sa narodil človek, ktorý hlboko miloval Boha a človeka a bránil ľudskú dôstojnosť.

Program :

Sobota 22.10 2011
5:30h. – Odchod z Ružomberka (Parkovisko Tesco )

9:00h.   – Príchod do Wadowic
Návšteva rodného domu blahoslaveného Jána Pavla II.
Návšteva  baziliky Obetovania Panny Márie

11:00h. – Odchod do Osvienčima

12:30h. – Prehliadka múzea  Auschwitz I.

13:00h. – Prehliadka múzea Auschwitz – Birkenau

16:30h. – Sv. omša, kláštor Karmelitánov

17:30h. – Odchod na Slovensko

21:00h. – Predpokladaný príchod do Ružomberka

Cena  :
Študenti: 13,- eur
Ostatní:  17,- eur

Zájazdu sa môžu zúčastniť aj ostatní, ktorí nie sú členmi univerzitného spoločenstva KU.

Súčasťou ceny za púť je :
Cestovné, poplatok súvisiaci s návštevou múzea v Osvienčime, cestovné poistenie.

Prihlásiť sa do štvrtku 20.10. 2011 do 12:00 v UPac.